mobile navigation trigger mobile search trigger
31.07.2018

Framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilanna í Fjarðabyggð

Staða framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna Hulduhlíðar og Uppsala í Fjarðabyggð er laus til umsóknar. 

Starfið heyrir undir fjölskyldusvið og er stjórnandi hluti af teymi á sviði öldrunarmála. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri og þjónustu hjúkrunarheimilanna að Hulduhlíð og Uppsölum. Er yfirmaður starfsmanna í samræmi við skipurit stofnana og leiðir starf við uppbyggingu öldrunarþjónustu í sveitarfélaginu í samstarfi við félagsmálastjóra og félagsmálanefnd sem fer með stjórn hjúkrunarheimilanna.

Meðal helstu verkefna framkvæmdastjóra:

Að stýra daglegri starfsemi og þjónustu heimilanna.

Fjármál og innkaup.

Eftirlit með faglegri þjónustu.

Mannauðsmál.

Samskipti við rekstraraðila starfseminnar, stjórn, ráðuneyti,  samstarfsaðila og birgja.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Reynsla af stjórnun og rekstri.

Reynsla af því að leiða breytingar er æskileg.

Þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg.

Frumkvæði og sjálfstæði.

Leiðtogafærni.

Hæfni til að leiða teymisstarf.

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

 

Í Fjarðabyggð eru rekin hjúkrunarheimilin Uppsalir á Fáskrúðsfirði og Hulduhlíð á Eskifirði með liðlega 40 hjúkrunarrýmum. Framkvæmdastjóri mun m.a. vinna að hugmyndum um samlegð í öldrunarþjónustu Fjarðabyggðar og leita tækifæra í rekstri starfseminnar. 

Með umsókn skal fylgja kynningarbréf og ferilskrá með upplýsingum um menntun og reynslu sem nýtist í starfinu.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2018.

Laun eru eftir kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðsemjenda. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Frekari upplýsingar veitir Helga Elísabet Beck Guðlaugsdóttir félagsmálastjóri - helga.gudlaugsdottir@fjardabyggd.is.

Starfslýsing framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilanna.

Sótt er um starfið á ráðningarvef Fjarðabyggðar.