mobile navigation trigger mobile search trigger

Sameiningarmál - Kynningarefni

Ávarp til íbúa Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar

Laugardaginn 24. mars 2018 verður kosið um sameiningu Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar. Ef í báðum sveitarfélögum reynast fleiri kjósendur fylgjandi sameiningu en andvígir telst hún samþykkt og tekur hún gildi 10. júní 2018 eftir staðfestingu ráðuneytis sveitarstjórnarmála. 

Í ársbyrjun 2017 bjuggu í Fjarðabyggð 4.691 íbúar, en í Breiðdalshreppi 182.  Að landstærð er Fjarðabyggð 1.163 km², eða tæplega þrefalt stærri en Breiðdalshreppur, sem er 452 km². Samanlagt eru þessi sveitarfélög 1.615 km² og yrðu einungis 20 sveitarfélög á Íslandi stærri að flatarmáli, komi l sameiningar. Nýtt sveitarfélag yrði í 10. sæti yfir fjölmennustu sveitarfélögin á Íslandi.

Samgöngur eru ágætar á milli byggðarlaganna. Í öllum þéttbýliskjörnum í Fjarðabyggð er sjávarútvegur veigamikil atvinnugrein og hið sama gildir um Breiðdalsvík. Hefð er fyrir öflugum landbúnaði í Breiðdal og sú atvinnugrein vegur þyngra þar en í nokkru byggðarlagi Fjarðabyggðar. Ennfremur er ferðaþjónusta öflug í báðum sveitarfélögunum og í raun er hún ein af þýðingarmestu atvinnugreinum í Breiðdalshreppi. Auk þess eru vonir bundnar við þann kraft og áræðni, sem stofnun nýrra fyrirtækja í byggðarlaginu ber vott um.

Í byggðalögum Fjarðabyggðar er að finna skólastofnanir, heilsugæslu, ýmsa menningar- og félagsstarfsemi, hafna- og þjónustustarfsemi og margt fleira, sem gerir sveitarfélagið aðlaðandi til búsetu. Allt þetta á einnig við um Breiðdalshrepp.

Samstarfsnefnd á vegum sveitarfélaganna hefur undanfarið undirbúið tillögu að sameiningu, safnað upplýsingum og byggt upp áætlanir sem fela í sér hvað gerast muni, verði sameining samþykkt. Nefndin er sammála um að það feli í sér augljósa kosti fyrir svæðið í heild, ef af sameiningu verður. Eins og fram kemur í kynningarefni er ljóst að umtalsverðir opinberir fjármunir myndu fylgja í kjölfarið, bæði til niðurgreiðslu skulda beggja sveitarfélaganna og til uppbyggingar innviða í Breiðdalshreppi. Það er því skýrt álit nefndarinnar, að sameiningu muni fylgja öflugt sveitarfélag, sem verði vel í stakk búið að veita góða þjónustu til lengri tíma litið, öllum búum þess til góða. 

Við viljum að lokum hvetja íbúa til að kynna sér kynningarefni sem sett er fram á þessari síðu. Ef spurningar kvikna má senda fyrirspurnir í tölvupósti til sveitarfélagana og starfsmenn þeirra sjá til þess koma þeim rétta leið.

Fyrir hönd samstarfsnefndarinnar,

Jón Björn Hákonarsson og Hákon Hansson

Norðfjörður kajak.JPG

Kosningar

Hér munu birtast allar upplýsingar um framkvæmd sameiningarkosninga Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar.
Breidalur_sandur.JPG

Kynningarfundir

Kynningarfundir vegna sameiningarkosninga verða haldnir í öllum þéttbýliskjörnum byggðarlaganna tveggja. 

Af Krossanesi Fásk.jpg

Málefnasamkomulag

Hér má finna málefnasamkomulag samstarfsnefndar Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar.

Einu sinni á ágústkvöldi.JPG

Lykiltölur

Hér má finna tölur úr ársreikningum Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar fyrir árið 2016.

Sandfell 4.jpg

Framtíðarsýn

Samstarfsnefndin var sammála um að setja fram  skýra framtíðarsýn um fyrirkomulag ýmissa mála, sem tryggja myndu að nýtt sameinað sveitarfélag yrði í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi til lengri tíma litið.

Mynd_fundargerðarkerfi.jpg

Framlag frá Jöfnunarsjóði

Verði af sameiningu munu koma til nýja sveitarfélagsins sérstök framlög vegna hennar frá Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga.

Breiðdalsvík_mynd af forsíðu.JPG

Kynningarefni

Útgefið kynningarefni á PDF formi má nálagst hér: