mobile navigation trigger mobile search trigger

LEIKSKÓLAR

Leikskólar í Fjarðabyggð eru þjónustu- og menntastofnanir fyrir börn sem eru á 1-6 ára leikskólaaldri og eiga lögheimili í sveitarfélaginu. Leikskólar eru á Norðfirði, Eskifirði, Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði. Á Stöðvarfirði er rekinn sameiginlegur grunn- og leikskóli í Stöðvarfjarðarskóla og á Fáskrúðsfirði eru grunnskóli og leikskóli staðsettir í Skólamiðstöðinni. Leikskólinn á Reyðarfirði tekur við umsóknum vegna Mjóafjarðar. Sækja má um vistun um leið og barn hefur fengið kennitölu. Sjá nánar reglur Fjarðabyggðar um leikskóla. Almennur opnunartími leikskólanna er frá kl. 7:45 - 16:15.

Ferli umsóknar
Sótt er um leikskóladvöl á heimasíðu hvers leikskóla. Leikskólastjóri metur umsóknir og greinir foreldrum/ forráðamönnum frá því hvenær vænst er að skólaganga geti hafist. Eigi síðar en þremur vikum áður en leikskólaganga hefst, er foreldrum/forráðamönnum tilkynnt að barnið hafi fengið inngöngu. Staðfesta skal þá innan sjö daga hvort leikskólaplássið verði tekið. Hafi staðfesting ekki borist innan þeirra tímamarka, telst viðkomandi umsókn ógild. 

Sumarlokanir 2017

Skóli Tímabil lokunar
Eyrarvellir 29.06.-26.07.
Dalborg 13.07 - 09.08.
Lyngholt 19.07.-15.08.

Kæribær 13.07.-09.08
Stöðvarfjarðarskóli 13.07.-09.08.
Líkt og undanfarin sumur stendur sumarlokun leikskóla yfir í fjórar samfelldar vikur á sjö vikna tímabili. Foreldrar hafa val um 4, 6 eða 8 vikna samfellt sumarleyfi og falla leikskólagjöld niður á sama tíma.

Leikskólarnir

Skóli  Heimilsfang  Póstfang Sími Netfang Vefsíða
Leikskólinn Eyrarvellir Nesgata 14 740 Neskaupstaður 477 1485 eyrarvellir@skolar.fjardabyggd.is Eyrarvellir
Leikskólinn Dalborg  Dalbraut 6 735 Eskifjörður 476 1341  dalborg@skolar.fjardabyggd.is  Dalborg
Leikskólinn Lyngholt Heiðarvegi 5  730 Reyðarfjörður 474 1257 lyngholt@skolar.fjardabyggd.is Lyngholt
Leikskólinn Kæribær Hlíðargötu 56  750 Fáskrúðsfjörður 475 9055 kaeribaer@skolar.fjardabyggd.is Kæribær
Stöðvarfjarðarskóli Skólabraut 20  755 Stöðvarfjörður 475 9050 sto@skolar.fjardabyggd.is Leikskolinn

Ábendingar og kvartanir

Skólastjórar hlutaðeigandi leikskóla eða fræðslustjóri Fjarðabyggðar, 
fraedslustjori@fjardabyggd.is
sími 470 9027.

Yfirstjórn

Fræðslustjóri Fjarðabyggðar, 
fraedslustjori@fjardabyggd.is,
sími 470 9027.