mobile navigation trigger mobile search trigger

VINNUSKÓLI FJARÐABYGGÐAR OG SUMARSTÖRF 2018

Vinnuskóli Fjarðabyggðar er fyrir ungt fólk búsett í Fjarðabyggð sem lokið hefur 8. og 9. bekk grunnskóla (fædd 2003 og 2004). Starfstími skólans árið 2018 er frá 04. júní – 17. ágúst. eða í 11 vikur samtals. Hver nemandi starfar virka daga í 4 eða 6 vikur eftir aldri, frá kl. 08:00 - 12:00

Smelltu hér til að sækja um í Vinnuskóla Fjarðabyggðar 2018

Ungt fólk sem lokið hefur 10. bekk (2002) sækir um 8 vikna sumarstarf sem heyrir undir þjónustumiðstöðvar Fjarðabyggðar. Foreldri/forráðamaður sækir um af hálfu barns vegna vinnuskólans.

Smelltu hér til að sækja um sumarstarf hjá Þjónustumiðstöð

Smelltu hér til að sækja um sumarstarf í Garðyrkjuteymi

Starfs- og námsfyrirkomulag 

Stundir Laun Vikur Vinnutími
14 ára (2004) 40% launafl. 116 4 08:00-12:00
15 ára (2003) 50% launafl. 116 6 08:00-12:00
16 ára (2002) 78% launafl. 116 8 08:00-12:00 og 13:00-16:00

Laun eru ekki greidd 17. júní og frídag verslunarmanna.

Sjávarútvegsskóli Austurlands

Sjávarútvegsskólinn miðlar þekkingu um sjávarútveg til ungs fólks í sjávartengdum byggðum. Skólinn er ætlaður þeim sem lokið hafa 8. bekk grunnskóla. Hann var upphaflega settur á fót af Síldarvinnslunni í Neskaupstað (SVN) og hlaut fyrirtækið fyrir það menntasprota Samtaka atvinnulífsins. Vinnuskóli Fjarðabyggðar hefur átt aðild frá árinu 2014. Um skólahald sér Sjávarútvegsmiðstöð HA. Skólastjóri er Sigmar Örn Hilmarsson, sjávarútvegsfræðingur og starfa auk hans tveir starfsmenn við skólann.

Kennslufyrirkomulag:
Kennsla hefst kl. 08:00. Kennslustundir eru 12. Síðasta daginn er farið í fyrirtækjaheimsóknir og að þeim loknum eru skólaslit. 

REGLUR VINNUSKÓLA FJARÐABYGGÐAR

  • Við mætum stundvíslega og höfum með okkur hlífðarfatnað. Veðrið gæti breyst.
  • Pásur og kaffitímar eru eftir samkomulagi flokksstjóra og nemenda.
  • Við virðum skoðanir hvers annarra og erum kurteis í samskiptum við aðra.
  • Allir geta gert mistök, nemendur, flokksstjórar og yfirmenn.
  • Við vinnum öll verk eins vel og við getum og förum vel með verkfærin okkar og aðrar eigur vinnuskólans.
  • Við notum ekki tóbak eða önnur vímuefni í vinnuskólanum.
  • Foreldrar eru beðnir um að láta vita um forföll vegna veikinda.
  • Biðja verður yfirflokksstjóra/verkstjóra um frí.

Fjarvistir og viðurlög

Vinnuskóli heyri undir bæjarverkstjóra og er hann næsti yfirmaður flokksstjóra. Fari unglingur ekki að tilmælum flokksstjóra eða sættir sig ekki við starfs- og umgengnisreglur vinnuskólans, er honum gefið tækifæri á að bæta sig.  Beri það ekki árangur er hann sendur heim launalaust. Forföll vegna veikinda eru greidd í allt að 8 klst á mánuði (16 klst m.v. fulla vinnu). Sjá nánar í reglum skólans.

Umsjón með vinnuskóla

Helga Björk Einarsdóttir, garðyrkjustjóri

Einnig er hægt að leyta til umhverfisstjóra Fjarðabyggðar

ÁBENDINGAR OG KVARTANIR

Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs Fjarðabyggðar,
mannvirkjastjori@fjardabyggd.is
og umhverfisstjóri Fjarðabyggðar
umhverfisstjori@fjardabyggd.is,
470 9000. 

YFIRSTJÓRN

Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs Fjarðabyggðar,
mannvirkjastjori@fjardabyggd.is,
sími 470 9019.