mobile navigation trigger mobile search trigger

BARNAVERNDARNEFND

Um verkefni barnaverndarnefndar fer samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 og barnalögum nr. 76/2003. Nefndin skal móta stefnu bæjarins í barnaverndarmálum og taka ákvarðanir á verksviði sínu. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun á verksviði hennar sé fylgt.

Barnaverndarnefnd fer með eftirtalin verkefni:

  • Mótar stefnu í barnavernd að höfðu samráði við félagsmálanefnd.
  • Annast viðfangsefni sem barnaverndarnefndum eru falin í barnaverndarlögum nr. 80/2002, sbr. 12. gr. laganna.
  • Gerir tillögu til bæjarstjórnar að framkvæmdaáætlun um vernd barna og ungmenna í samræmi við 9. gr. barnaverndarlaga.
  • Fylgir eftir framkvæmd barnalaga nr. 76/2003 og laga um ættleiðingar nr. 130/1999.
  • Hefur eftirlit með að stefnumörkun og samþykktum varðandi barnavernd sé fylgt.

Aðalmenn

Þórhallur Árnason, formaður (B)
Petra Lind Sigurðardóttir, varaformaður (L)
Björn Ágúst Olsen Sigurðsson (L)
Sigurður Ásgeirsson (D)
Jónína Óskarsdóttir (B)

Varamenn

María Hjálmarsdóttir (L)
Eydís Ásbjörnsdóttir (L)
Þór Þórðarsson (B)
Þórhalla Ágústsdóttir (B)
Ragnheiður Ingibjörg Elmarsdóttir (D)