mobile navigation trigger mobile search trigger

Safnanefnd

Safnanefnd starfar í umboði menningar- og nýsköpunarnefndar með þeim hætti sem nánar er kveðið á um í erindisbréfi. Safnanefnd mótar stefnu í safnamálum.  Hún tekur ákvarðanir innan markaðrar stefnu og fjárheimilda í þeim málaflokkum.  Nefndin gerir tillögur til menningar- og nýsköpunarnefndar varðandi valdsvið sitt. Nefndin ber ábyrgð á samskiptum við hagsmunaaðila á sviði safnamála í Fjarðabyggð  og samskiptum við þá aðila sem vinna að safnamálum. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun á verksviði nefndarinnar sé fylgt.  Þá fer nefndin með önnur þau verkefni sem menningar- og nýsköpunarnefnd ákveður.

Safnanefnd fer með eftirtalin verkefni í umboði menningar- og nýsköpunarnefndar:

  • Stefnumörkun í safnastarfsemi Fjarðabyggðar.
  • Stjórn Safnastofnunar Fjarðabyggðar og umsjón með rekstri safna Fjarðabyggðar, þ.m.t. samningum um þjónustu safnanna.
  • Ábyrgð á samstarfssamningum við söfn með sjálfstæðar stjórnir.
  • Málefni almennings- og skólabókasafna sbr. lög 150/2012, málefni minjasafna sbr. safnalög 141/2011 og málefni skjalasafna sbr. lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014.
  • Ábyrgð á söguritun og aðgerðum bæjarins til að varðveita menningararf sveitarfélagsins.

Aðalmenn

Jón Björn Hákonarsson, formaður (B)
Magni Harðarson varaformaður (L)
Sigríður Margrét Guðjónsdóttir (L)
Sigríður Hrönn Gunnarsdóttir (B)
Sævar Guðjónsson (D)

Varamenn

Björgvin Valur Guðmundsson (L)
Hjördís Helga Seljan Þóroddsdóttir  (L)
Jens Garðar Helgason (D)
Anton Þór Helgason (B)
Berglind Ósk Agnarsdóttir (B)