mobile navigation trigger mobile search trigger

Ársreikningar og lykiltölur

Ársreikningar sveitarfélagana fyrir árið 2017 liggja ekki enn fyrir og hér á eftir eru því birtar ýmsar lykiltölur úr ársreikningum þeirra fyrir árið 2016.

Hlutfall af tekjum:  

Sveitarsjóður A- hluti:

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Skatttekjur

83%

83%

0%

Laun, launatengd gj. og lífeyrissj.

51%

62%

11%

Veltufé frá rekstri

15%

10%

-5%

Fjárfestingahreyfingar

-6%

-11%

-5%

Skuldir, án skuldbindinga

92%

136%

44%

Skuldir og skuldbindingar

97%

180%

83%

 

Samantekið, A- og B- hluti:

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Skatttekjur

73%

62%

-11%

Laun, launatengd gj. og lífeyrissj.

50%

51%

1%

Veltufé frá rekstri

18%

19%

1%

Fjárfestingahreyfingar

-5%

-14%

-9%

Skuldir, án skuldbindinga

137%

107%

-30%

Skuldir og skuldbindingar

141%

143%

2%

 

Sveitarsjóður, A- hluti (Kr. á íbúa)

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Tekjur

1.064.352

992.099

-72.253

Laun, launatengd gj. og lífeyrissj.

547.363

614.837

67.474

Önnur rekstrargj. og afskriftir

361.808

347.431

-14.377

Fjármagnsliðir

-39.984

-43.722

-3.738

Óreglulegir liðir

0

0

0

Rekstrarniðurstaða 2016

115.198

-13.891

-129.089

 

Samant., A- og B- hl. (Kr. á íbúa)

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Tekjur

1.197.940

1.323.702

125.762

Laun, launatengd gj. og lífeyrissj.

604.654

668.858

64.204

Önnur rekstrargj. og afskriftir

404.286

520.394

116.108

Fjármagnsliðir

-65.907

-57.682

8.225

Óreglulegir liðir

0

3.858

3.858

Rekstrarniðurstaða 2016

123.093

80.627

-42.466

 

Sveitarsjóður, A- hluti (Kr. á íbúa)

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Veltufé frá rekstri

164.560

103.063

-61.497

Fjárfestingahreyfingar

-62.242

-106.004

-43.762

Eignir

1.071.692

1.849.656

777.964

Skuldir, án skuldbindinga

978.132

1.348.750

370.618

Skuldir og skuldbindingar

1.031.000

1.790.217

759.217

 

Samantekið, A- og B- hl. (Kr. á íb.)

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

Mismunur (B/F)

Veltufé frá rekstri

212.637

250.017

37.380

Fjárfestingahreyfingar

-64.335

-191.078

-126.743

Eignir

1.652.121

2.690.544

1.038.423

Skuldir, án skuldbindinga

1.636.445

1.422.509

-213.936

Skuldir og skuldbindingar

1.689.313

1.896.553

207.240