mobile navigation trigger mobile search trigger

FJARÐABYGGÐARHAFNIR

Hafnarstjórn Fjarðabyggðar hefur umsjón með rekstri hafnarsjóðs og allri uppbyggingu á athafnasvæðum hafna. Leiðarljós hafnarstjórnar er að viðskiptavinum Fjarðabyggðarhafna sé veitt framúrskarandi þjónusta á öllum sviðum hafnarstarfsemi. Hlutverk Fjarðabyggðarhafna er að þjónusta fyrirtæki með hafntengda starfsemi, sjá um samskipti við skip eða umboðsaðila þeirra, framkvæmd hafnsögu, aðstoð með dráttarbát, vigtun sjávarfangs og annað sem fellur undir hafnsækna starfsemi. Um Fjarðabyggðarhafnir fer mesti landaði sjávarafli á landsvísu. Hafnarstarfsemin er að sama skapi víðfeðm og dreifist hún á sjö hafnir þ.e. hafnirnar á Norðfirði, Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík ásamt Mjóeyrarhöfn. Með tilkomu Mjóeyrarhafnar hefur vægi vöruflutninga aukist, en áhersla var áður aðallega á þjónustu við sjávarútveg. 

Hjá Fjarðabyggðarhöfnum starfa tíu starfsmenn í fullu starfi og starfsmaður í hlutastarfi við Mjóeyrarhöfn. Á Stöðvarfirði sér starfsmaður þjónustumiðstöðvar um höfnina. Starfsmenn hverrar starfsstöðvar hafa umsjón með daglegum rekstri. Vinnutími þeirra er frá 8-17 virka daga, en auk þes eru starfsmenn á bakvöktum sem sinna útköllum utan hefðbundins vinnutíma. Starfsmenn Fjarðabyggðarhafna sjá um að veita hafnsögu- og dráttarbátaþjónustu, auk þess sem þeir sinna tilfallandi störfum hver á sinni starfsstöð. Fjarðabyggðarhafnir mynda sjálfstæða rekstrareiningu innan stofnanakerfis sveitarfélagsins. Framkvæmdastjóri hafnanna starfar með hafnarstjórn en fundir stjórnar eru haldnir a.m.k. einu sinni í mánuði.

Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Sviðið ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðningi við hafnarstjórn og gætir þess að mál sem lögð eru fyrir stjórnina séu vel undirbúin og greinargóð. Sviðið veitir viðtöku erindum til hafnarinnar og ber ábyrgð á afgreiðslu þeirra sem og eftirfylgni við ákvarðanir hafnarstjórnar auk þess sem það ber ábyrgð á undirbúningi fjárhags- og starfsáætlunar og hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar.

Framkvæmdasvið skal gæta að ákvæðum hafnalaga og hafnarreglugerða í rekstri og framkvæmdum hafnarinnar og hafa reglu á öllu hafnarsvæðinu hvort heldur er á sjó eða landi.  Sviðsstjóri framkvæmdasviðs er yfirmaður starfsmanna hafnarinnar og sér um ráðningar og uppsagnir. Hann annast samskipti við hagsmunaaðila og gætir þess að skipulag og framkvæmdir á hafnarsvæðinu fái umfjöllun eigna-, skipulags og umhverfisnefndar. 

STARFSMENN FJARÐABYGGÐARHAFNA

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Birgitta Rúnarsdóttir Verkefnastjóri Fjarðabyggðarhafna 470 9016 Netfang
Birkir Snær Guðjónsson Hafnarvörður +354 4759040 Netfang
Egill Guðjónsson Skipstjóri +354 4759040 Netfang
Guðlaugur Jón Haraldsson Vélstjóri +354 4761199 Netfang
Hafþór Eide Hansson Yfirhafnsögumaður +354 4759040 Netfang
Hreggviður Sigurþórsson Hafnarvörður +354 4761199 Netfang
Ingvi Már Gíslason Hafnarvörður +354 4771333 Netfang
Ingvi Rafn Guðmundsson Hafnsögumaður +354 4741305 Netfang
Íris Dögg Aradóttir Verkefnastjóri á framkvæmdasviði 470 9035 Netfang
Jóna Árný Þórðardóttir Bæjarstjóri/Hafnarstjóri 470 9000 Netfang
Ketill Hallgrímsson Vélstjóri +354 4741305 Netfang
Sigfús Vilhjálmsson Hafnarvörður Mjóafjarðarhöfn +354 4760007
Sigurbrandur Jakobsson Skipstjóri +354 4771333 Netfang
Sigurður Elísson Áhaldahús/Höfn Breiðdalsvík