mobile navigation trigger mobile search trigger

FJARÐABYGGÐARHAFNIR

Hafnarstjórn Fjarðabyggðar hefur umsjón með rekstri hafnarsjóðs og allri uppbyggingu á athafnasvæðum hafna. Leiðarljós hafnarstjórnar er að viðskiptavinum Fjarðabyggðarhafna sé veitt framúrskarandi þjónusta á öllum sviðum hafnarstarfsemi. Hlutverk Fjarðabyggðarhafna er að þjónusta fyrirtæki með hafntengda starfsemi, sjá um samskipti við skip eða umboðsaðila þeirra, framkvæmd hafnsögu, aðstoð með dráttarbát, vigtun sjávarfangs og annað sem fellur undir hafnsækna starfsemi. Um Fjarðabyggðarhafnir fer mesti landaði sjávarafli á landsvísu. Hafnarstarfsemin er að sama skapi víðfeðm og dreifist hún á sjö hafnir þ.e. hafnirnar á Norðfirði, Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík ásamt Mjóeyrarhöfn. Með tilkomu Mjóeyrarhafnar hefur vægi vöruflutninga aukist, en áhersla var áður aðallega á þjónustu við sjávarútveg. Höfnin er enn í uppbyggingu og heyrir undir Reyðarfjarðarhöfn.

Hjá Fjarðabyggðarhöfnum starfa tíu starfsmenn í fullu starfi og starfsmaður í hlutastarfi við Mjóeyrarhöfn. Á Stöðvarfirði sér starfsmaður þjónustumiðstöðvar um höfnina. Starfsmenn hverrar starfsstöðvar hafa umsjón með daglegum rekstri. Vinnutími þeirra er frá 8-17 virka daga, en auk þes eru starfsmenn á bakvöktum sem sinna útköllum utan hefðbundins vinnutíma. Starfsmenn Fjarðabyggðarhafna sjá um að veita hafnsögu- og dráttarbátaþjónustu, auk þess sem þeir sinna tilfallandi störfum hver á sinni starfsstöð. Fjarðabyggðarhafnir mynda sjálfstæða rekstrareiningu innan stofnanakerfis sveitarfélagsins. Framkvæmdastjóri hafnanna starfar með hafnarstjórn en fundir stjórnar eru haldnir a.m.k. einu sinni í mánuði.

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJARÐABYGGÐARHAFNA

Framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hann ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðningi við hafnarstjórn og gætir þess að mál sem lögð eru fyrir stjórnina séu vel undirbúin og greinargóð. Hann veitir viðtöku erindum til hafnarinnar og ber ábyrgð á afgreiðslu þeirra sem og eftirfylgni við ákvarðanir hafnarstjórnar. Hann ber ábyrgð á undirbúningi fjárhags- og starfsáætlunar og hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar.

Framkvæmdastjóri skal gæta að ákvæðum hafnalaga og hafnarreglugerða í rekstri og framkvæmdum hafnarinnar og hafa reglu á öllu hafnarsvæðinu hvort heldur er á sjó eða landi.  Hann er yfirmaður starfsmanna hafnarinnar og sér um ráðningar og uppsagnir. Hann annast samskipti við hagsmunaaðila og gætir þess að skipulag og framkvæmdir á hafnarsvæðinu fái umfjöllun eigna-, skipulags og umhverfisnefndar. Starf framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna heyrir beint undir bæjarstjóra og er hluti af stjórnendateymi Fjarðabyggðar.

STARFSMENN FJARÐABYGGÐARHAFNA

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Árni Bergþór Kjartansson Skipstjóri Eskifjarðarhöfn +354 476 1199 Netfang
Guðlaugur Björn Birgisson Hafnarvörður Norðfjarðarhöfn +354 477 1333 Netfang
Gunnar Ásgeir Karlsson Bæjarverkstjóri - Hafnarsvið +354 477 1333 Netfang
Hafþór Eide Hansson Hafnsögumaður +354 475 9040 Netfang
Hákon Ásgrímsson Framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna - Port Director 470 9016 Netfang
Hreggviður Sigurþórsson Hafnarvörður Eskifjarðarhöfn +354 476 1199 Netfang
Ingvi Rafn Guðmundsson Hafnsögumaður +354 474 1305
Jón Björgúlfsson Hafnarvörður Norðfjarðarhöfn 477 1333
Ketill Hallgrímsson Vélstjóri Reyðarfjarðarhöfn +354 474 1305
Rúnar Óli Birgisson Hafnarvörður Norðfjarðarhöfn 477 1333
Rúnar Sigurjónsson Yfirhafnarvörður Reyðarfjarðarhöfn +354 474 1305 Netfang
Sigfús Vilhjálmsson Hafnarvörður Mjóafjarðarhöfn
Þórður Sveinsson Skipstjóri Reyðarfjarðarhöfn +354 474 1305 Netfang