mobile navigation trigger mobile search trigger

FJÁRMÁLASVIÐ

Fjármálasvið hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri starfsemi sveitarfélagsins og stofnana þess. Það sér um innheimtu og álagningu gjalda, undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar, eftirlit með ráðstöfun fjárveitinga stofnana innan ársins og færslu bókhalds fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans, ásamt kostnaðareftirliti og innkaupastjórn.

Fjármálasvið sér einnig um gerð ársreiknings fyrir bæjarsjóð og stofnanir í samráði við endurskoðendur bæjarins.  Sviðið er stoðsvið sem veitir þjónustu þvert á fagsvið sveitarfélagsins.

Fjármálastjóri

Fjármálastjóri ber m.a. ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar í fjármálum, yfirumsjón með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og tillögum til að auka hagkvæmni og skilvirkni í rekstri.

Þá ber fjármálastjóri ábyrgð á innkaupamálum, fjárreiðum og álagningu og innheimtu gjalda, bókhaldi og ársreikningi.

STARFSMENN FJÁRMÁLASVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Ásta Árnadóttir Innheimtufulltrúi - Debt Collection Officer 470 9023 Netfang
Bea Meijer Aðalbókari - Chief Accountant 470 9064 Netfang
Kristinn Á. Þorsteinsson Gjaldkeri - Cashier 470 9094 Netfang
Snorri Styrkársson Fjármálastjóri - Director of Finance 470 9032 Netfang
Sylvía Davíðsdóttir Bókari - Accountant 470 9031 Netfang
Helga Guðmundsdóttir Snædal Sérfræðingur á fjármálasviði 470 9034 Netfang
Halldór Unnar Snjólaugsson Sérfræðingur á fjármálasviði 470 9033 Netfang
Hanna Dóra Helgudóttir Sérfræðingur á fjármálasviði 470 9033 Netfang