mobile navigation trigger mobile search trigger

Framkvæmdasvið

SVIÐSSTJÓRI FRAMKVÆMDASVIÐS

Sviðsstjóri framkvæmdasviðs hefur með höndum undirbúning stefnumótunar í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir rekstri starfseminnar og hefur forystu á sviði framkvæmda og viðhalds innan bæjarins og við hafnir, hvort sem um er að ræða starfsemi á eigin vegum eða á grunni útboða eða þjónustusamninga við birgja. Þá er það hlutverk sviðsstjóra að þróa og útfæra leiðir til þess að hámarka þjónustu við notendur þjónustunnar sem eru ýmist íbúar Fjarðabyggðar eða notendur hafna.

Sviðsstjóri leiðir vinnu við undirbúning útboða á sviði verklegra framkvæmda bæði á sviði framkvæmda bæjarins, veitna og við hafnir og tryggir þannig að kaupkraftur Fjarðabyggðar nýtist til fullnustu báðum sviðum bæjarins. Gert er ráð fyrir því að ýmist bjóði bærinn, veitur eða hafnirnar út einstaka flokka verka en þá fyrir hönd beggja og þannig verði tryggt að umfang viðskiptanna leiði fram rétt verð bæði fyrir A-hluta sveitarfélagsins og hafnarsjóð.

Sviðsstjóri framkvæmdasviðs samræmir þá áætlunargerð sem fram fer á vegum sviðsins, býður út verkefni og samræmir þau á grunni innkaupareglna sveitarfélagsins. Þá skal hann halda verkefnaskrá yfir framkvæmdir og stöðu viðhaldsmála sveitarfélagsins, veitna og Fjarðabyggðarhafna.

Þá ber hann ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar í framkvæmdum, gæðakröfum í byggingu fasteigna og viðhaldi þeirra og samskiptum við leigutaka sem nýta mannvirki bæjarins. Umhverfismál, þ.m.t. torg, opin svæði og bæjargarðar eru í umsýslu hans.

Hann ber ábyrgð á söfnun og meðferð úrgangs og verkefnisstjórn vinnuskóla. Hann hefur yfirumsjón með málefnum, eignasjóðs, þjónustumiðstöð og tækjamiðstöð og umferðar- og umferðaröryggismálum.

Hann ber ábyrgð á nýbyggingarverkefnum og hönnunar- og byggingarstjórn og vinnur með fagnefnd málaflokksins að tillögu til bæjarráðs um forgangsröðun nýframkvæmda og viðhaldsáætlanir fasteigna bæjarins.

Hann ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðning við fagnefnd málaflokksins og skal gæta þess að mál sem lögð eru fyrir nefndina séu vel undirbúin og greinargóð.  Hann skal jafnframt sjá til þess að ákvörðunum nefndarinnar sé fylgt eftir og hrundið í framkvæmd.  

STARFSMENN FRAMKVÆMDASVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Ari Sigursteinsson Bæjarverkstjóri 470 9000 Netfang
Helga Björk Einarsdóttir Garðyrkjustjóri 860 4523 Netfang
Íris Dögg Aradóttir Verkefnastjóri úrgangsmála 470 9035 Netfang
Jón Grétar Margeirsson Fasteigna- og framkvæmdafulltrúi 470 9000 Netfang
Rúnar Ingi Hjartarson Verkefnastjóri umhverfismála 470 9007 Netfang
Svanur Freyr Árnason Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs 470 9039 Netfang

Sölur fasteigna í eigu Fjarðabyggðar

Framkvæmdasvið hefur yfirumsjón með öllum fasteignum í eigu Fjarðabyggðar.