mobile navigation trigger mobile search trigger

Framkvæmdasvið

SVIÐSSTJÓRI FRAMKVÆMDASVIÐS

Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs hefur með höndum undirbúning stefnumótunar í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir rekstri starfseminnar og hefur forystu á sviði framkvæmda og viðhalds innan bæjarins og við hafnir, hvort sem um er að ræða starfsemi á eigin vegum eða á grunni útboða eða þjónustusamninga við birgja. Þá er það hlutverk sviðsstjóra að þróa og útfæra leiðir til þess að hámarka þjónustu við notendur þjónustunnar sem eru ýmist íbúar Fjarðabyggðar eða notendur hafna.

Sviðsstjóri leiðir vinnu við undirbúning útboða á sviði verklegra framkvæmda bæði á sviði framkvæmda bæjarins, veitna og við hafnir og tryggir þannig að kaupkraftur Fjarðabyggðar nýtist til fullnustu báðum sviðum bæjarins. Gert er ráð fyrir því að ýmist bjóði bærinn, veitur eða hafnirnar út einstaka flokka verka en þá fyrir hönd beggja og þannig verði tryggt að umfang viðskiptanna leiði fram rétt verð bæði fyrir A-hluta sveitarfélagsins og hafnarsjóð.

Sviðsstjóri framkvæmda og umhverfissviðs samræmir þá áætlunargerð sem fram fer á vegum sviðsins og vinnur náið með framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna og sviðsstjóra veitna á sviði áætlanagerðar, býður út verkefni og samræmir þau á grunni innkaupareglna sveitarfélagsins. Þá skal hann halda verkefnaskrá yfir framkvæmdir og stöðu viðhaldsmála sveitarfélagsins, veitna og Fjarðabyggðarhafna.

Þá ber hann ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar í umhverfis- og ásýndarmálum, framkvæmdum, gæðakröfum í byggingu fasteigna og viðhaldi þeirra og samskiptum við leigutaka sem nýta mannvirki bæjarins. Umhverfismál, þ.m.t. torg, opin svæði og bæjargarðar eru í umsýslu hans. Hann ber ábyrgð á söfnun og meðferð úrgangs, staðardagskrármálum og verkefnisstjórn vinnuskóla. Hann skal annast tengsl við hagsmunaaðila s.s. skógræktarfélög og hafa yfirumsjón með verkefnum sem tengjast landbúnaði s.s. fjallskilamálum, búfjáreftirliti o.fl. Hann hefur yfirumsjón með málefnum, eignasjóðs, þjónustumiðstöð og tækjamiðstöð og umferðar- og umferðaröryggismálum. Hann ber ábyrgð á nýbyggingarverkefnum og hönnunar- og byggingarstjórn og vinnur með eigna-, skipulags og umhverfisnefnd tillögu til bæjarráðs um forgangsröðun nýframkvæmda og viðhaldsáætlanir fasteigna bæjarins. Hann ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðning við eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd og skal gæta þess að mál sem lögð eru fyrir nefndina séu vel undirbúin og greinargóð.  Hann skal jafnframt sjá til þess að ákvörðunum nefndarinnar sé fylgt eftir og hrundið í framkvæmd.  

STARFSMENN FRAMKVÆMDASVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Marinó Stefánsson Sviðsstjóri framkvæmdasviðs - Director of Public Works 470 9019 Netfang
Ragna Dagbjört Davíðsdóttir Verkefnastjóri umhverfismála 470 9035 Netfang
Svanur Freyr Árnason Verkefnastjóri á framkvæmdasviði 470 9039 Netfang