mobile navigation trigger mobile search trigger

Umhverfis- og skipulagssvið

Stefna Fjarðabyggðar í umhverfismálum byggir á grunni sjálfbærrar þróunar, eins og hún er sett fram í stefnu stjórnvalda um Velferð til framtíðar. Umhverfisviðmiðin sem sveitarfélagið starfar eftir  skiptast í fjóra meginflokka. Þeir eru; heilnæmt og öruggt umhverfi, verndun náttúru Íslands, sjálfbær nýting auðlinda og hnattræn viðfangsefni. Litið er svo á að heilnæmt umhverfi og sátt sambúð manns og náttúru varði velferð Fjarðabyggðar og framtíðarhag. Í framkvæmd byggja umhverfismál á samstarfi sveitarfélags og íbúa. Liður í umhverfisstefnu Fjarðabyggðar er að stuðla  að aukinni endurvinnslu á sorpi og endurvinnanlegum úrgangi.

Á umhverfis og skipulagssviði er unnið að skipulags- og byggingarmálum Fjarðabyggðar. Það fylgir eftir aðalskipulagi sveitarfélagsins, annast aðal- og deiliskipulagsgerð, útgáfu leyfisveitinga á sviði skipulags- og byggingamála og hefur eftirlit með verklegum framkvæmdum. Gildandi aðalskipulag er til ársins 2027 og var við gerð þess lögð áhersla á víðtækt samráð við íbúa Fjarðabyggðar og aðra haghafa.

Í aðalskipulaginu kemur fram sú framtíðarsýn og stefna sem var mótuð fyrir sameinaða Fjarðabyggð, en sveitarfélagið varð til árið 2006 við sameiningu Fjarðabyggðar eldri, Austurbyggðar, Fáskrúðsfjarðarhrepps og Mjóafjarðahrepps

Sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs

Sviðsstjóri er  yfirmaður umhverfis- og skipulagssviðs. Hann hefur með höndum undirbúning stefnumótunar í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir rekstri þeirra með áherslu á faglega forystu á sviðum umhverfis-, skipulags- og byggingarmála. Hann hefur frumkvæðishlutverk í stefnumörkun, þekkingaröflun, þekkingarmiðlun, þróunarstarfi og greiningu upplýsinga varðandi málasvið og verkefni sem falin eru sviðinu. 

Sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs ber skyldur og ábyrgð skipulags- og byggingafulltrúa samkvæmt skipulagslögum, skipulagsreglugerð, mannvirkjalögum, byggingareglugerð og reglum og samþykktum Fjarðabyggðar.

Starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Kristrún Ragnarsdóttir Þjónustufulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs 470 9018 Netfang
Valur Sveinsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs - Planning and Building Manager 470 9061 Netfang
Anna Berg Samúelsdóttir Umhverfisstjóri - Director of Environment 470 9065 Netfang