mobile navigation trigger mobile search trigger

SKÓLASKRIFSTOFA AUSTURLANDS

Skólaskrifstofa Austurlands er byggðasamlag sjö sveitarfélaga á Austurlandi frá Vopnafirði í norðri til Djúpavogshrepps í suðri. Nemendur á svæði skrifstofunnar eru um 1430 í 12 grunnskólum og um 700 börn í jafnmörgum leikskólum. Starfsemi skrifstofunnar byggir á samningi byggðasamlagsins og lögum um leik- og grunnskóla nr. 90 og 91/2008 og reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Aðalfundur byggðasamlagsins er haldinn í október ár hvert.

Skólaskrifstofa Austurlands starfar í tveimur deildum eða A deild sem fjallar um skólamál og B deild sem fjallar um málefni fatlaðra. 

Nánari upplýsingar 
Sjá vef skólaskrifstofu Austurlands 
www.skolaust.is. Þar má einnig nálgast ýmis gagnleg skjöl, s.s. „stimpilkort nemanda“, samning um heimanám og tölvunotkun, eyðublað til skráningar á líðan og gátlista vegna eineltis.