mobile navigation trigger mobile search trigger

FRAMKVÆMDALEYFI

Framkvæmdaleyfi er leyfi fyrir meiriháttar framkvæmdum sem ekki eru háðar byggingarleyfi svo sem leyfi fyrir gerð gatna, holræsa, vega og brúa annarra en göngubrúa í þéttbýli, jarðgangna, flugbrauta, dreifi- og flutningakerfa rafveitna, hitaveitna, vatnsveitna og fjarskipta, hafna, virkjana, efnistöku svæða, sorpförgunar og annarra meiriháttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess. Áður en framkvæmdaleyfi er veitt skal liggja fyrir hvort framkvæmdin sé háð mati á umhverfisáhrifum. Ef framkvæmd er háð mati á umhverfisáhrifum skal umhverfismati lokið áður en framkvæmdaleyfi er veitt. Nauðsynleg gögn með umsókn eru uppdráttur í þremur eintökum sem sýnir framkvæmd og afstöðu hennar í landi, nánar tiltekið yfirlitsuppdráttur í mælikvarða 1:50.000-1:5.000 þar sem fram koma mörk viðkomandi svæðis, tenging þess við þjóðveg, hæðarlínur og mannvirki sem fyrir eru á svæðinu.

Þar sem það á við skal einnig leggja fram afstöðuuppdrátt í mælikvarða 1:2.000-1:1.000 þar sem fram koma mörk viðkomandi svæðis, hæðarlínur, mannvirki sem fyrir eru á svæðinu og upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir eftir því sem við getur átt. Auk þess fylgigögn þar sem fram kemur lýsing á framkvæmd og hvernig framkvæmd fellur að gildandi skipulagsáætlunum ásamt öðrum upplýsingum sem eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd telur nauðsynlegar. Framkvæmdaleyfishafi greiðir þann kostnað sem umsókninni og eftirliti með framkvæmdinni fylgir. 

Nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi á skipulagsfulltrui@fjardabyggd.is eða í síma 470 9000.

Umsóknarferli

 • Umsókn skal berast skipulagsfulltrúa sem yfirfer 
  hana og leggur fyrir eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd.
 • Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd tekur umsóknina til afgreiðslu.
 • Bæjarstjórn staðfestir eða hafnar niðurstöðu eigna-, skipulags- 
  og umhverfisnefndar.
 • Skipulags- og byggingarfulltrúi gefur út framkvæmdaleyfi. 
 • Umsókn um framkvæmdaleyfi skal vera skrifleg og undirrituð eða samþykkt af landeiganda.

Umsækjandi sendir umsóknina inn eða leggur hana inn til afgreiðslu hjá eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd ásamt nauðsynlegum gögnum um fyrirhugaða framkvæmd. Nefndin getur í einstökum tilvikum afgreitt umsóknir um framkvæmdaleyfi á grundvelli skýrslu og úrskurðar um mat á umhverfisáhrifum og/eða deiliskipulags án þess að ákvæðum laga  sé fullnægt, enda þyki þá fullnægjandi grein gerð fyrir framkvæmd. Skila má umsóknum inn á íbúagátt Fjarðabyggðar, bæjarskrifstofu eða þjónustugáttum bókasafna.

Fylgigögn með umsókn

 • Yfirlitsuppdráttur
 • Afstöðuuppdrættir
 • Lýsing á framkvæmd
 • Mat á framkvæmd m.t.t. 
  gildandi skipulagsáætlana
 • Önnur umbeðin gögn

ÁBENDINGAR OG KVARTANIR

Skipulags- og byggingafulltrúi Fjarðabyggðar,
byggingafulltrui@fjardabyggd.is og
forstöðumaður stjórnsýslu, 
fjardabyggd@fjardabyggd.is,
sími 470 9000.

YFIRSTJÓRN

Skipulags- og byggingafulltrúi Fjarðabyggðar,
byggingafulltrui@fjardabyggd.is 
sími 470 9000.

TENGD SKJÖL