mobile navigation trigger mobile search trigger

Velferð aldraðra

Sú þjónusta sem sveitarfélagið veitir og lýtur að velferð aldraðra spannar breitt svið og ólíkar þarfir. Þjónustuíbúðir og hjúkrunarheimili í Fjarðabyggð er snerta eldri þegna samfélagsins eru í umsjá félagsþjónustu Fjarðabyggðar. Í þeim tilvikum sem húsnæðismál snerta leiguhúsnæði í eigu sveitarfélgsins kemur þó mannvirkjasvið Fjarðabyggðar einnig við sögu, sem umsjónaraðili þess húsnæðis. 

Búsetuþjónusta félagsþjónustunnar miðar að því, að gera einstaklingum kleift að búa á heimili sínu eins lengi og hugur og starfsþrek er til. Áhersla er jafnframt lögð á samstarf við íbúa og hagsmunasamtök þeirra, með það fyrir augum að vinna gegn félagslegri einangrun eða rjúfa hana þar sem hennar verður vart og efla möguleika einstaklingsins til virkrar þátttöku í samfélaginu. Að sama skapi er leitast við að tryggja sérstök húsnæðisúrræði þegar þeirra er þörf.