mobile navigation trigger mobile search trigger

SÉRSTAKUR HÚSNÆÐISSTUÐNINGUR

Vinnumálastofnun annast framkvæmd húsnæðisbóta (áður almennar húsaleigubætur) samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016.

Vefur Vinnumálastofnunar vegna húsaleigubóta

Sérstakur húsnæðisstuðningur er veittur  skv. 2. mgr. 45. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

Sérstakur húsnæðisstuðningur er annars vegar fyrir þá einstaklinga 18 ára og eldri sem ekki eru færir um að sjá sér og sínum fyrir húsnæði sökum lágra tekna, þungrar framfærslubyrði eða annarra félagslegra aðstæðna og hinsvegar fyrir foreldra 15-17 ára nemenda sem búa á heimavist eða á námsgörðum. 

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Íbúagátt Fjarðabyggðar.

Umsóknarferli

Við mat á umsóknum foreldra 15 til og með 17 ára nemenda sem búa á heimavist eða námsgörðum er krafist staðfestingar frá framhaldsskólum. Umsækjendur fá skrifleg svör í kjölfar ákvarðana um umsóknir.  Fái umsækjandi umsókn sína um sérstakan húsnæðisstuðning samþykktan gildir samþykktin í 12 mánuði og þarf að endurnýja umsóknina að þeim tíma liðnum.

Gögn sem fylgja þarf umsókn

  • 18 ára og eldri

  • Staðgreiðsluskrá RSK fyrir umsækjanda og þá sem með honum búa og hafa náð 18 ára aldri.
  • Núverandi leigusamningi.
  • 18 ára og eldri

  • Staðfestu afriti af síðasta skattframtali umsækjanda og annarra heimilismanna 18 ára og eldri.
  • 15, 16 og 17 ára

  • Staðfesting frá viðkomandi framhaldsskóla
  • Leigusamningi á heimavist eða námsgarð

ÁBENDINGAR OG KVARTANIR

Forstöðumaður stjórnsýslu,
fjardabyggd@fjardabyggd.is,
sími 470 9000.

YFIRSTJÓRN

Félagsmálastjóri Fjarðabyggðar, 
felagsthjonusta@fjardabyggd.is,
sími 470 9000.

TENGD SKJÖL