mobile navigation trigger mobile search trigger

HUNDASVÆÐI

Í Fjarðabyggð eru skilgreind svæði þar sem sleppa má hundum lausum undir eftirliti. Öllum er heimill aðgangur að þessum svæðum en búast má við að hundar gangi þar lausir í fylgd eiganda eða umráðamanns. Innan þéttbýlismarka er heimilt að vera með hunda í taumi utandyra.  Utan þéttbýlismarka er heimilt að sleppa hundi lausum undir eftirliti umsjónarmanns, án þess þó að gengið sé á rétt viðkomandi landeiganda. 

Hundaeiganda, eða umráðamanni hunds, er skylt að sjá til þess að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum, óþrifnaði eða verði fólki til óþæginda á neinn hátt. Ruslatunnum hefur verið komið fyrir á skilgreindum hundasvæðum, en eiganda eða umráðamanni hunds er alltaf skylt að fjarlægja saur eftir hundinn.

SKILGREIND HUNDASVÆÐI Í FJARÐABYGGÐ

Í Norðfirði er svæðið innan við íbúabyggð í Neskaupstað, fyrir ofan gamla frystihúsið, norðan Norðfjarðarvegar.

Í Eskifirði er svæðið innan byggðar, ofan vegslóða og utan við Þverá.

Í Reyðarfirði er svæðið í fjarðarbotni, innan við Geithúsaá.

Í Fáskrúðsfirði er svæðið á gömlu flugbrautinni.

Í Stöðvarfirði er svæðið utan við byggðina, neðan Suðurfjarðarvegar, innan við gámavöll.