mobile navigation trigger mobile search trigger

FJÖLSKYLDUSVIÐ

Fjölskyldusvið fer með málefni félagsþjónustu, barnaverndar, grunnskóla, leikskóla og  tónlistarskóla, æskulýðs- og íþróttamála og frístundamál barna og ungmenna. 

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs hefur yfirumsjón með faglegu starfi sviðsins, ásamt yfirmönnum fjögra teyma á sviðinu. Þau eru fræðsluteymi, barnaverndar- og fjölskylduráðgjafarteymi, forvarnar- og stuðningsteymi og æskulýðs- og íþróttateymi. Þessir aðilar hafa náið samstarf um mótun og framkvæmd á þeirri þjónustu sem fjölskyldusvið veitir. 

Fræðslumál heyra undir fræðslustjóra. Í fræðslumálum er leiðarljós fjölskyldusviðs að Fjarðabyggð sé góður staður fyrir börn og ungmenni að njóta fræðslu og frístunda. Sveitarfélagið hefur sett sér það markmið að skólar í Fjarðabyggð séu í fremstu röð fyrir metnaðarfullt og framsækið skólastarf, árangursríkt samstarf við haghafa og hæft og drífandi starfsfólk. 

Leiðarljós fjölskyldusviðs í íþrótta- og æskulýðsmálum er að Fjarðabyggð sé góður staður fyrir fólk á öllum aldri að njóta frístunda. Auk þess að byggja upp góða aðstöðu til íþróttaiðkunar og félagsstarfs ungmenna og stuðla að fjölbreyttu frístundastarfi, sinnir sviðið forvörnum og mótar menntastarf félagsmiðstöðva.

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs er yfirmaður sviðsins og hefur með höndum stefnumótun í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir rekstri þeirra með áherslu á forystu í málefnum fjölskyldunnar á víðtækum grunni. Hann hefur frumkvæðishlutverk og ábyrgð á stefnumörkun, þekkingaröflun, þekkingarmiðlun, þróunarstarfi og greiningu upplýsinga varðandi viðfangsefni fjölskyldusviðs. Sviðstjóri mótar starfsemi sviðsins og framtíðarsýn þess í samræmi við áherslur bæjaryfirvalda.

Sviðstjóri fjölskyldusvið hefur yfirstjórn þeirra málaflokka sem falla undir starfið m.a. barnarverndarmála, félagsmála, fræðslumála og íþrótta- og tómstundamála. Hann ber ábyrgð á samræmingu og samhæfingu félagsþjónustu, skóla- og íþróttastarfsemi, þróun öflugs stjórnendateymis innan sviðsins og þróun markmiða, mælikvarða og verkferla sem styðja við sýn og stefnu sveitarfélagsins.  Hann ber ábyrgð á að byggja upp heildstæða samhæfða þjónustu við fjölskyldur og að auka samstarf og samþættingu starfsemi sviðsins þvert á málaflokka. Sviðstjóri ber ábyrgð á undirbúningur mála fyrir nefndir málaflokka með skriflegum tillögum og greinargóðum gögnum og situr fundi nefnda sveitarfélagsins vegna málaflokka sem falla undir starf hans.

Barnavernd og félagsþjónusta

Stjórnandi barnaverndar og félagsþjónustu ber ábyrgð á faglegum stuðningi við barnaverndarnefnd og félagsmálanefnd. Hann annast undirbúning funda félagsmálanefndar og barnaverndarnefndar með formönnum og sér til þess að mál til afgreiðslu séu vel undirbúin. Hann skal jafnframt sjá til þess að ákvörðunum nefndanna sé fylgt eftir og hrundið í framkvæmd. 

Undir hann heyrir fjölskylduráðgjöf, barnavernd, félagsþjónusta, stoðþjónusta eldri borgara og öryrkja ásamt dagvist aldraðra.  

Íþrótta- og tómstundamál

Stjórnandi íþróttahúsa og sundlauga er starfsmaður íþrótta- og tómstundanefndar. Undir hann heyrir rekstur íþróttamannvirkja ásamt vinnuskóla.  Hann er einnig yfirmaður tómstundamála en daglegur rekstur og umsjón þess málaflokks er á höndum deildarstjóra frístunda og tómstundamála.

Stjórnandi ásamt deildarstjóra undirbý einnig stefnumótun fyrir skipulagt tómstundastarf í Fjarðabyggð á sviði íþrótta- og æskulýðsmála. Hann skal leita leiða til að virkni frjálsra félagasamtaka verði sem mest í samfélagslegu tilliti og vinnur að því að hámarka nýtingu tómstundamannvirkja sveitarfélagsins, hvort heldur um er að ræða íþróttabyggingar, félagsmiðstöðvar eða aðrar byggingar. Hann skal leitast við að virkja félagsauðinn í samfélaginu sem best, s.s. með þjónustu- og styrkjasamningum. Þá ber hann ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlun fyrir fræðslu-, íþrótta- og tómstundamál og hefur eftirlit með skólastarfi og árangri þess. Þá ber hann ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlun fyrir íþrótta- og tómstundamál.

Fræðslumál

Fræðslustjóri ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðningi við fræðslunefnd og fylgir eftir ákvörðunum nefndarinnar. Hann undirbýr fundi með formanni og sér um að mál til afgreiðslu séu vel undirbúin.Á meðal ábyrgðarstarfa fræðslustjóra er undirbúningur fyrir stefnumótun Fjarðabyggðar í fræðslu- og frístundarmálum og samhæfing skólastarfs og samskipti við önnur skólastig og Skólaskrifstofu Austurlands. Hann hefur frumkvæði að aðgerðum sem styrkja menntastarf í Fjarðabyggð. Þá ber hann ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlun fyrir fræðslu-, íþrótta- og tómstundamál og hefur eftirlit með skólastarfi og árangri þess. . Þá ber hann ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlun fyrir fræðslumál og hefur eftirlit með skólastarfi og árangri þess.

Málefni fatlaðs fólks

Stjórnandi forvarnar- og stuðningsmála við fatlað fólk annast búsetuþjónustu, stuðningsþjónustu og forvarnarverkefni ásamt jafnréttis- og mannréttindamálum. Hann er starfsmaður forvarnarteymis.

STARFSMENN FJÖLSKYLDUSVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Aðalheiður Björk Rúnarsdóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Advisor 470 9000 Netfang
Anna Hlíf Árnadóttir Forstöðumaður búsetuþjónustu fatlaðra 470 9000 Netfang
Ásdís Sigurðardóttir Stjórnandi íþróttahúsa og sundlauga 470 9000 Netfang
Bergey Stefánsdóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Advisor 470 9067 Netfang
Eyrún Inga Gunnarsdóttir Forstöðumaður frístunda- og tómstundastarfs 470 9026 Netfang
Guðrún Lilja Magnúsdóttir Forstöðumaður stoðþjónustu 470 9000 Netfang
Helga Elísabet Beck Guðlaugsdóttir Stjórnandi forvarnar- og stuðningsmála 470 9000 Netfang
Helga Þórarinsdóttir Verkefnastjóri á Skólaskrifstofu Austurlands 470-9000 Netfang
Hildur Vala Þorbergsdóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Advisor 470 9000 Netfang
Inga Rún Sigfúsdóttir Félagsráðgjafi - Social Worker 470 9000 Netfang
Laufey Þórðardóttir Sviðsstjóri fjölskyldusviðs 470 9036 Netfang
Óskar Sturluson Stjórnandi barnaverndar og félagsþjónustu 470 9037 Netfang
Ragnar Sigurðsson Framkvæmdastjóri hjúkrunarheimila 476 1200 Netfang
Rakel Kemp Guðnadóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Advisor 470 9024 Netfang
Sigríður Inga Björnsdóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði - Advisor 470 9000 Netfang
Sigríður Stephensen Pálsdóttir Ráðgjafi á fjölskyldusviði 470 9000 Netfang
Þóroddur Helgason Fræðslustjóri - Director of Education 470 9027 Netfang

TENGD SKJÖL