mobile navigation trigger mobile search trigger

Stjórn Menningarstofu 

Stjórn menningarstofu mótar stefnu í menningarmálum. Hún tekur ákvarðanir innan markaðrar stefnu og fjárheimilda í málaflokknum.  Stjórnin gerir tillögur til bæjarráðs varðandi valdsvið sitt. Stjórnin ber ábyrgð á samskiptum við hagsmunaaðila í menningarmálum. Jafnframt hefur stjórnin eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun á verksviði stjórnarinnar sé fylgt. Þá fer stjórnin með önnur þau verkefni sem bæjarráð ákveður.

Aðalmenn

Jón Björn Hákonarson, formaður (B)
Guðbjörg Sandra Hjelm, varaformaður (D)
Arndís Bára Pétursdóttir (L)
(D)

Varamenn

Þórdís Mjöll Benediktsdóttir (D)
Jón Kristinn Arngrímsson (B)
Esther Ösp Gunnarsdóttir (L)

Stjórn menningarstofu fer með eftirtalin verkefni:

Menningarmál

  • Stefnumörkun í menningarmálum.
  • Stjórn menningarstofu Fjarðabyggðar.
  • Auglýsingar og úthlutun styrkja til menningarmála.
  • Samstarf við aðila sem vinna að menningarmálum í landshlutanum, s.s. Austurbrú og menningarmiðstöðvar á Austurlandi. Jafnframt að leita samstarfs við aðra aðila innanlands og utan um aðgerðir til að efla menningarstarf í sveitarfélaginu.
  • Ábyrgð á samræmingu og samningum við forsvarsmenn skipulagðra viðburða og bæjarhátíða, hátíðarhalda auk annarra skipulagðra viðburða.
  • Ábyrgð á söguritun og aðgerðum bæjarins til að varðveita menningararf sveitarfélagsins.

Safnamál

  • Stefnumörkun í safnastarfsemi Fjarðabyggðar.
  • Umsjón með rekstri minjasafna Fjarðabyggðar, þ.m.t. samningum um þjónustu safnanna.
  • Ábyrgð á samstarfssamningum við söfn með sjálfstæðar stjórnir.
  • Málefni minjasafna sbr. safnalög 141/2011 og málefni skjalasafna sbr. lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014.