mobile navigation trigger mobile search trigger

ÁRSREIKNINGAR OG ÁRSSKÝRSLUR

Ársreikningur Fjarðabyggðar er yfir bæjarsjóð, stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki þess. Jafnframt er gerður samstæðureikningur fyrir sveitarfélagið sem tekur til bæjarsjóðs, stofnanir Fjarðabyggðar og fyrirtæki sveitarfélagsins með sjálfstæðan rekstur. Ársreikningur sveitarfélaga er gerður samkvæmt sveitarstjórnarlögum, lögum um ársreikninga og góðum reikningsskilavenjum og er reikningsár almanaksárið. Í ársreikningi hvers árs skal koma fram samanburður við ársreikning undanfarins árs, upphaflega fjárhagsáætlun ársins og fjárhagsáætlun ársins ásamt viðaukum. Honum skal lokið með staðfestingu bæjarstjórnar eigi síðar en 15. maí ár hvert.