mobile navigation trigger mobile search trigger

DEILISKIPULAG

Umsókn um nýtt eða breytt deiliskipulag. Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmörkuð svæði eða reiti innan sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli og dreifbýli. Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags. Tillaga að deiliskipulagi getur einnig verið unnin á vegum landeigenda eða framkvæmdaraðila og á kostnað þeirra. 

Þjónustan er fyrir þá sem hyggjast reisa mannvirki og/eða breyta ásýnd lands á landssvæði sem hefur ekki verið deiliskipulagt.  Breyting á deiliskipulagi eða nýtt deiliskipulag sem er unnið að ósk landeiganda eða framkvæmdaraðila er að öllu jöfnu alfarið á þeirra kostnað og er ekki samkvæmt gjaldskrá.  Deiliskipulag er háð samþykki sveitarstjórnar og tekur gildi þegar samþykkt þess hefur verið birt í B-deild Stjórnartíðinda.

DEILISKIPULAG NORÐFJÖRÐUR

DEILISKIPULAG ESKIFJÖRÐUR

DEILISKIPULAG REYÐARFJÖRÐUR