mobile navigation trigger mobile search trigger
31.05.2021

Starfsfólk óskast til starfa við Vinasel í Nesskóla

Við Nesskóla Neskaupstað eru laus starf starfsfólks við Vinasel í Nesskóla í um 50% starf, möguleiki á auknu starfshlutfalli með vinnu sem stuðningsfulltrúi í bekk frá 08:00. Vinnutími Vinasels er frá 12:30 - 16:00. Á Vinaseli eru rúmlega 60 börn og þar starfa sjö starfsmenn.

Helstu verkefni:

  • Leiðbeina börnum í leik og starfi í frístund.
  • Hjálpa börnum í frístund við að skipuleggja og framkvæma verkefni við hæfi.
  • Aðstoða börn í kaffitímum.
  • Aðstoð og stuðningur við athafnir daglegs lífs.
  • Gefa börnum tækifæri til að stunda heilsusamlega hreyfingu og þroskandi leiki jafnt úti sem inni.

Hæfniskröfur:

  • Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum.
  • Góðir skipulagshæfileikar.
  • Ábyrgð og stundvísi.

Starfslýsing skólaliði I aðstoð í lengdri viðveru.pdf

Neskaupstaður er stærsti byggðakjarni Fjarðabyggðar með hátt þjónustustig. Þar er bæði góður leikskóli og framhaldsskóli, Fjórðungssjúkrahús Austurlands, öflugt íþróttastarf o. m. fl. Stutt er í ósnortna náttúru og fjölbreytta afþreyingarmöguleika.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Fjarðabyggðar er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um starfið.

Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, sakavottorð, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Frekari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu hans; www.nesskoli.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Eysteinn Þór Kristinsson skólastjóri í síma 4771124 / 8461374 eða á eysteinn@skolar.fjardabyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2021

Sótt er um starfið á ráðningavef Fjarðabyggðar með því að smella hér