mobile navigation trigger mobile search trigger
16.07.2020

Þjónustufulltrúi á bæjarskrifstofu

Fjarðabyggð auglýsir laust til umsóknar starf þjónustufulltrúa á bæjarskrifstofunni Reyðarfirði.  Starfið gegnir þýðingarmiklu hlutverki í að veita íbúum Fjarðabyggðar góða og skilvirka þjónustu. Rík áhersla er lögð á gott viðmót og þjónustulund

Helstu verkefni:

 • Símasvörun fyrir bæjarskrifstofur og stofnanir.
 • Móttaka viðskiptavina og gesta.
 • Móttaka ábendinga, pósts og flokkun erinda og skráning.
 • Stoðþjónusta innan bæjarskrifstofu
 • Aðstoð við undirbúning funda og viðburða.
 • Annast innkaup og umsjón rekstrarvara og minniháttar skrifstofubúnaðar.
 • Annast skipulag mötuneytis og umsjón með skipulagningu þess í fjarveru matráðs.
 • Annast og aðstoðar við undirbúning móttöku gesta, almennra funda og innkaup veitinga ef þess er óskað.
 • Aðstoðar við verkefni sem tengjast þjónustu- og framkvæmdamiðstöð.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af þjónustu- og almennum skrifstofustörfum.
 • Reynsla af notkun ritvinnslu- og hefðbundinna upplýsingatæknikerfa.
 • Góð íslenskukunnátta og íslensk ritfærni.
 • Önnur tungumálakunnátta er kostur.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð.
 • Samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 • Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði.

Starfslýsing þjónustufulltrúi 2020.pdf

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu gunnar.jonsson@fjardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til og með 7. ágúst 2020 og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax.

Sótt er um starfið á ráðningavef Fjarðabyggðar með því að smella hér