mobile navigation trigger mobile search trigger
03.06.2021

Umhverfis- og loftlagsstefna Fjarðabyggðar samþykkt í bæjarstjórn

Umhverfis- og loftlagsstefna Fjarðabyggðar 2020-2040 var samþykkt í bæjarstjórn Fjarðabyggðar nýlega. 

Umhverfis- og loftlagsstefna Fjarðabyggðar samþykkt í bæjarstjórn

Helsta markmið stefnunnar er að skipuleggja nýtingu náttúruauðlinda á sem sjálfbærasta hátt og stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda. Stefnan er framúrskarandi fyrir marga hluta sakir en þó einna helst það að byggja framtíðarsýn í umhverfis- og loftlagsmálum á raungögnum.   Umhverfisstefnan er liður í að skipuleggja nýtingu náttúruauðlinda í  Fjarðabyggð og hvernig megi nýta á sem sjálfbærastan hátt vistkerfi náttúruauðlindanna. Aðalskipulag Fjarðabyggðar leikur veigamikið  hlutverk en jafnframt er mikilvægt að fyrirtæki og einstaklingar tileinki sér sjálfbæra nálgun í sínum störfum og daglega lífi

Stefnan í heild ásamt umhverfisvefsjá er að finna inn á heimasíðu Fjarðabyggðar:

Umhverfis- og loftslagsstefna Fjarðabyggðar

Umhverfisvefsjá