mobile navigation trigger mobile search trigger
03.05.2023

Deildarstjóri sérkennslu við Eskifjarðarskóla

Leitað er að lausnamiðuðum leiðtoga til að annast skipulagningu sérkennslu í skólanum.

Við Eskifjarðarskóla starfar samhentur hópur starfsfólks. Við skólann starfa 38 starfsmenn og í skólanum eru um 150 nemendur. Mikil áhersla er lögð á teymisvinnu á öllum sviðum skólastarfsins og sameiginlegri ábyrgð í starfi, ekki síst í stjórnendateymi, umsjónarkennarateymum og lausnarteymi skólans.

Í Eskifjarðarskóla er mikil áhersla lögð á velferð nemenda og starfsfólks og litið svo á að hún sé lykillinn að árangri í öllum verkefnum. Skólinn fylgir eineltisáætlun og vinnur samkvæmt uppeldisaðferðunum Uppeldi til ábyrgðar og ART. Skólinn tekur virkan þátt í ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð. Kjörorð skólans eru þekking, virðing, færni og áræði.

Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu, www.grunnesk.is.

Eskifjörður er einn af byggðarkjörnum Fjarðabyggðar. Þar er góður leik- og grunnskóli. Í Fjarðabyggð er öflugt íþrótta- og tómstundastarf og ókeypis samgöngur innan Fjarðabyggar. Stutt er í ósnortna náttúru og fjölbreytta afþreyingarmöguleika. Ein besta sundlaug á Íslandi er á Eskifirði.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Annast skipulagningu sérkennslu í skólanum og aðstoða stjórnendur við stefnumörkun
  • Yfirumsjón með umsóknum um frávik og undanþágur fyrir nemendur með sérþarfir
  • Starfa í stjórnendateymi skólans
  • Starfa náið með starfsfólki á fjölskyldusviði

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Umsækjandi skal hafa leyfisbréf til kennslu í grunnskóla
  • Reynsla af sérkennslu æskileg
  • Viðbótarmenntun í sérkennslu æskileg
  • Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og frumkvæði

Starfslýsing deildarstjóra sérkennslu

Staðan er laus frá 1. ágúst 2023. Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ.

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Umsóknum skal fylgja greinagott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til kennslu, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Allir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Traustadóttir, skólastjóri, í síma 4709150, netfang: sigrun@skolar.fjardabyggd.is 

Sótt er um starfið inná ráðningarvef Fjarðabyggðar