mobile navigation trigger mobile search trigger
18.04.2024

Laus störf í Eskifjarðaskóla

Lausar eru tvær stöður umsjónakennara í Eskifjarðarskóla og ein staða grunnskólakennara. 

Við Eskifjarðarskóla starfar samhentur hópur starfsfólks. Við skólann starfa 38 starfsmenn og í skólanum eru um 150 nemendur. Í Eskifjarðarskóla er unnið í anda leiðsagnarnáms og næstkomandi skólaár hefst innleiðing byrjendalæsis.

Unnið er eftir metnaðarfullri áætlun gegn einelti og lögð er áhersla á ART kennslu. Stefnumörkun skólans tekur meðal annars mið af uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar sem miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og unglinga. Einkunnarorð skólans eru: Þekking, virðing, færni og áræði.

Eskifjörður er einn af byggðarkjörnum Fjarðabyggðar. Þar er góður leik- og grunnskóli. Í Fjarðabyggð er öflugt íþrótta- og tómstundastarf og ókeypis samgöngur innan Fjarðabyggar. Stutt er í ósnortna náttúru og fjölbreytta afþreyingarmöguleika. Á Eskifirði er einnig ein besta sundlaug á Íslandi.

Leitað er eftir áhugasömum og framsæknum grunnskólakennara sem vill ganga til liðs við samhentan hóp starfsfólks þar sem áhersla er lögð á samstarf og samvinnu.

Sótt er um störfin í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar