mobile navigation trigger mobile search trigger
18.03.2024

Leikskólakennari við leikskólann Eyrarvelli

Eyrarvellir er 8 deilda skóli með 6 starfrækar deildar. Leikskólinn er skipaður góðu og metnaðarfullu fagfólki. Hann er staðsettur við Nesgötu í Neskaupstað og er Nesskóli í næsta nágrenni og er gott samstarf á milli slanna. Eyrarvellir vinnur samkvæmt uppeldisaðferðunum Uppeldi til ábyrgðar ásamt því að styrkja innleiðingu nemendalýðræðis. Leikskólinn tekur virkan þátt í ýmsu þróunarstarfi með öðrum skólum í Fjarðabyggð.

Helstu verkefni:

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna
  • Að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs
  • Að taka þátt í foreldrasamstarfi í samráði við deildarstjóra/skólastjórnendur
  • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntun og hæfniskröfur:

  • Starfsleyfi sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
  • Reynsla af uppeldis og kennslustörfum æskileg
  • Góð færni í samskiptum
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Góð íslenskukunnátta

Starfslýsing Leikskólakennari

Um er að ræða 100 % stöðu tímabundið til eins árs með möguleika á framtíðarstarfi. Við hvetjum áhugasama og öll kyn til að sækja um. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019.

Starfsmenn fá allt að 50.000 kr. greiðslur á mánuði fyrir að matast með börnum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Björk Birgisdóttir, leikskólastjóri í síma 477-1485 sigurlaugbb@skolar.fjardabyggd.isog Jóhanna Smáradóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 477-1485 eða johannas@skolar.fjardabyggd.is

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2024