mobile navigation trigger mobile search trigger

Skemmtifélag starfsmanna Fjarðabyggðar (SSF) er sameiginlegur félagsskapur starfsmanna hjá Fjarðabyggð. Auk þess að halda utan um skemmtanir og annan gleðskap, er tilgangur félagsins sá að afla félagsmönnum hópafslátta á vörum og þjónustu. Þá er félaginu einnig ætlað að mynda vettvang sem nýst getur félagsmönnum til fræðslu og eflingar í starfi og leik.

Félagsmenn eru allir fastráðnir starfsmenn hjá Fjarðabyggð í hálfu starfi erða meira. Nánari upplýsingar eru veittar á starfsmenn@fjardbyggd.is.

Stjórn SSF er kjörin til tveggja ára í senn. Fyrstu stjórn félagsins skipa Stella Rut Axelsdóttir, formaður (Norðfjörður), Hildur Vala Þorbergsdóttir (Norðfjörður), Jón Hilmar Kárason (Norðfjörður), Guðrún Margrét Björnsdóttir (Eskifjörður), Hrönn Reynisdóttir (Eskifjörður), Andrea Borgþórsdóttir (Reyðarfjörður), Ólöf Gísladóttir (Reyðarfjörður), Guðfinna Erlín Stefánsdóttir, (Fáskrúðsfjörður), Heiðrún Ósk Ölverdóttir Michelsen (Fáskrúðsfjörður) og Jóna Petra Magnúsdóttir (Stöðvarfjörður). Andrea hefur verið starfandi formaður frá 10. september 2015, í kjölfar þess að Stella Rut baðst lausnar frá störfum formanns.

Starfsemin

Starfsmenn Fjarðabyggðar eru vel á fimmta hundrað og er árshátíð SSF því með stærstu viðburðum í Fjarðabyggð. Þessi einstaka hátíð fer fram annað hvert ár og er áhersla lögð á bæði gæði og glamúr. 

Hugmyndaþing SSF eru í byrjun hvers árs. Í grunninn snúast þau um skemmtun og fræðslu í bland og höfum við fengið til liðs við okkur fullt af frábæru fólki frá öllum landshornum með fyrirlestra, zumba, uppistand og hvaðeina. Þá eru hugmyndaþingin einnig aðalfundur félagsins. Við kjósum stjórn og förum yfir starfsemi félagsins. 

Einnig er mikilvægur liður í starfseminni að neyta afls í krafti fjöldans. Við leitum eftir samningum við fyrirtæki og þjónustuaðila um afsláttarkjör félagsmönnum til handa og erum með augun opin gagnvart öðrum hagstæðum möguleikum í hópkaupum. Þá vinnur SSF síðast en ekki síst að fræðslu og auknu innbyrðis samstarfi stofnana á milli. (Mynd: Frá fyrstu árshátíðinni 2013)

Félagsskírteinið og félagsgjöldin

Félagsgjöld standa undir starfsemi félagsins ásamt mótframlagi frá sveitarfélaginu sem stjórn SSF semur árlega um.

Öllum tekjum félagsins er varið í rekstur þess. Stjórnarseta og önnur trúnaðarstörf eru ólaunuð.

Félagsgjöld eru 750 kr. á mánuði fyrir fastráðna starfsmenn í hálfu starfshlutfalli eða meira. 

Öðrum starfsmönnum stendur vitaskuld til boða að ganga í félagið og greiða þeir 5.600 kr. í árgjald í samráði við gjaldkera á starfsmenn@fjardabyggd.is.

Félagsskírteinin eru í gegnum Íslandskort.

Aðdragandinn að stofnun félagsins

Skemmtifélag starfsmanna Fjarðabyggðar var stofnað á hugmyndaþingi starfsmanna  þann 5. apríl 2014. Mikill áhugi hefur verið á stofnun sameiginlegs félags fyrir starfsmenn Fjarðabyggðar, þvert á bæjarkjarna, með sameiginlega skemmtanir og fræðslu að markmiði ásamt mögulegum afsláttarkjörum, en á fimmta hundrað manns er á launaskrá hjá sveitarfélaginu. Á fyrsta hugmyndaþingi starfsmanna, í janúar 2013, var undirbúningshópur valinn til að sjá um undirbúning þess ásamt því að skipuleggja fyrstu sameiginlegu árshátíðina. Árshátíðin fór fram í íþróttahúsinu í Neskaupstað í september það ár og með stofnun félagsins hálfu ári síðar lauk undirbúningshópurinn störfum. Skemmtifélagið er fjármagnað með félagsgjöldum ásamt árlegu mótframlagi frá sveitarfélaginu.
(Mynd: Hugmyndaþing 2014)