mobile navigation trigger mobile search trigger

FJÁRHAGSAÐSTOÐ

Rétt á fjárhagsaðstoð eiga þeir sem eiga lögheimili í Fjarðabyggð, hafa tekjur undir ákveðnum viðmiðunarmörkum og geta ekki séð sér og sínum farborða með öðrum hætti, skv. VI kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Fjárhagsaðstoð getur verið í formi láns eða styrks. Sé fjárhagsaðstoð veitt í formi láns er lánið vaxtalaust.

Fjárhagsaðstoð er veitt í tengslum við félagslega ráðgjöf og önnur úrræði eftir því sem við á hverju sinni, til dæmis virka atvinnuleit, endurhæfingu, eða annars konar meðferð og er markmiðið ávallt að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar. 
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast í Íbúagátt Fjarðabyggðar.

Fylgigögn með umsókn

  • Staðfest afrit af síðasta skattframtali.
  • Afrit af launaseðlum síðustu þriggja mánaða EÐA afrit af launaseðlum síðustu þriggja mánaða frá Tryggingastofnun ríkisins EÐA afrit af greiðsluseðlum atvinnuleysisbóta síðustu þriggja mánaða og afrit af stimpilkorti frá Vinnumiðlun.
  • Læknisvottorð ef við á.
  • Skattkort.
  • Staðfesting frá skóla ef umsækjandi er í námi.
  • Staðfesting skóla um námsárangur ef umsækjandi er í námi.

ÁBENDINGAR

Hægt er að senda inn ábendingar í gegnum ábendingagátt Fjarðabyggðar:

https://www.fjardabyggd.is/abending

YFIRSTJÓRN

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs 

TENGD SKJÖL