mobile navigation trigger mobile search trigger

Réttindagæslumaður fatlaðs fólks

Samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk starfa réttindagæslumenn fatlaðs fólks í öllum landshlutum. Verkefni þeirra er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar réttindagæslu. 

Á Austurlandi sinnir einn réttindagæslumaður þjónustu frá Hornarfirði til Fáskrúðsfjarðar og annar frá Reyðarfirði til Vopnafjarðar. 

Fatlaður einstaklingur getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi hans, fjármuni og önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður skal veita honum stuðning og aðstoða hann við að leita réttar síns eftir því sem við á. Einnig er gert ráð fyrir að hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings geti tilkynnt það réttindagæslumanni auk þess sem réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði. Réttindagæslumaður skal vera sýnilegur og standa fyrir fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa með því.

Hlutverk réttindagæslumanns

  • Aðstoðar fatlað fólk við að ná fram rétti sínum.
  • Fylgist með hvort fatlað fólk njóti réttinda sinna.
  • Bendir stjórnendum á hvað megi betur fara.
  • Aðstoðar við að kæra sé þess þörf.

Réttindagæslumenn aðstoða fatlað fólk við að ná fram rétti sínum. Þeir fylgjast með hvort fatlað fólk njóti réttinda sinna og benda á hvað megi betur fara í þjónustunni. Telji fatlaður einstaklingur að á rétti hans sé brotið getur hann haft samband við réttindagæslumann. Öllum öðrum ber að láta réttindagæslumann vita ef þeir telja að verið sé að brjóta á rétti fatlaðs einstaklings.

RÉTTINDAGÆSLUMENN FATLAÐS FÓLKS Á AUSTURLANDI

Upplýsingar um réttindagæslumenn fatlaðs fólks á Austurlandi má nálgast á heimasíðu félagsmálaráðuneytisins eða með því að smella hér.

ÁBENDINGAR

Hægt er að senda inn ábendingar í gegnum ábendingagátt Fjarðabyggðar:

https://www.fjardabyggd.is/abending

Tenglar á tengdar síður