mobile navigation trigger mobile search trigger
22.03.2024

Frístundarleiðbeinandi í félagsmiðstöðvar

Frístundaleiðbeinandi tekur þátt í skipulagningu og framkvæmd félagsmiðstöðvastarfs í Fjarðabyggð í nánu samstarfi við deildastjóra frístunda barna og unglinga.
Markmið starfsins er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar. Um er að ræða 1-3 vaktir í viku að kvöldi til.
Gott er ef viðkomandi getur hafið störf fljótlega. Félagsmiðstöðvarnar fara síðan í sumarfrí frá miðjum maí til byrjun september.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Sinnir vöktum í félagsmiðstöðvum.
  • Skipuleggur og mótar frítímastarf fyrir börn og unglinga í samstarfi viðdeildarstjóra frístunda barna og unglinga.
  • Sækir viðburði með börnum og unglingum á vegum félagsmiðstöðvarinnar.
  • Vinnur faglegt starf með börnum og unglingum í frítímastarfi.
  • Vinnur markvisst að því að auka sjálfstæði, ábyrgð og virkni þeirra sem taka þátt í starfseminni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Æskilegt að frístundaleiðbeinandi hafi menntun sem nýtist í starfi. Til dæmis menntun tengda uppeldisfræðum eða fræðslu- og frístundum.
  • Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er nauðsynleg og þekking á málaflokknum æskileg.
  • Færni í mannlegum samskiptum.
  • Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.
  • Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Starfslýsing frístundaleiðbeinandi í félagsmiðstöð

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hólmfríður M. Benediktsdóttir deildastjóri frístunda barna og unglinga, holmfridur@fjardabyggd.is

Sótt er um starfið inná ráðningarvef Fjarðabyggðar