mobile navigation trigger mobile search trigger
26.02.2024

Starfsmaður á íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk – Sumarafleysing

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til starfa í búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk í Fjarðabyggð. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Um er að ræða sumarafleysingu í 80-100% stöðugildi í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið morgun-, kvöld-, helgar- og næturvaktir.

Starfslýsing:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu.
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
 • Almenn heimilisstörf.

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Framtakssemi, sjálfstæði og samviskusemi.
 • Mikilvægt er að starfsmenn tali og skilji íslensku.

Starfslýsing - Stuðningsaðili einstaklinga með umfangsmiklar þjónustuþarfir

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2024

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag. Öll kyn eru hvött til að sækja um stöðuna. Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Anna Guðlaug, forstöðumaður búsetuþjónustu, í síma 844-4845 eða í gegnum netfangið anna.hjartardottir@fjardabyggd.is