mobile navigation trigger mobile search trigger

Undanþágur frá hafnsögu

Öll skip lengri en 100 m, að undanteknum innlendum fiskiskipum, og öll skip sem flytja hættulegan varning, skulu taka hafnsögumann við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæði. Framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúti hafnsögu undanþágu.

Slík undanþága skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa náið talstöðvarsamband við hafnsögumenn og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra, ella má svipta þá undanþágunni fyrirvaralaust.

Skilyrði undanþágu

Skilyrði undanþágu eru að skipstjóri hafi siglt viðkomandi eða sambærilegu skipi reglulega til hafnarinnar, ekkert verið athugavert við þær siglingar og sé kunnugur staðháttum. Þá er framkvæmdastjóra Fjarðabyggðarhafna heimilt að veita undanþágu frá hafnsöguskyldu ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.

Skilyrðing undanþágu

Undanþágan gildir einungis til siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á og fellur sjálfkrafa niður ef viðkomandi hefur ekki gegnt skipstjórnarstörfum í 2 ár. Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 470 9000.

Ábendingar og kvartanir

Hafnarstjóri, 
hafnarstjori@fjardabyggd.is
sími 470 9000.

Yfirstjórn

Hafnarstjóri, 
hafnarstjori@fjardabyggd.is
sími 470 9000.

Tengd skjöl