mobile navigation trigger mobile search trigger

STJÓRNSÝSLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐ

Hlutverk stjórnsýslu- og þjónustusviðs Fjarðabyggðar er að vinna fyrir bæjarbúa og stuðla að skilvirkri og góðri þjónustu. Sviðið er ábyrgt fyrir almennri þjónustu bæjarskrifstofu, stjórnsýslu og skjalamálum, gæða- og kjaramálum, upplýsingatækni-, markaðs- og kynningarmálum, menningar- og safnamálum, atvinnu- og ferðamálum auk ýmissa þróunarmála. Sviðið er stoðsvið sem veitir þjónustu þvert á fagsvið sveitarfélagsins.

Í þjónustu felst m.a. ráðgjöf til stjórnenda í þeim málum sem falla undir sviðið. Þá annast sviðið undirbúning funda bæjarstjórnar, bæjarráðs og menningar- og nýsköpunarnefndar framkvæmd þeirra og afgreiðslu mála. Sviðið er skipað starfsmönnum sem vinna saman í þremur teymum og er áhersla lögð á þétt samstarf starfsmanna um lausnir verkefna. Teymin eru stjórnsýslu- og þjónustuteymi, kjarateymi og markaðs-, atvinnu- og menningarteymi.

BÆJARRITARI

Bæjarritari ber ábyrgð á stjórnsýslu, þróunarstarfi og nýsköpun í stjórnsýslu Fjarðabyggðar og undirbúningi stefnumótunar og upplýsingagjöf til starfsmanna og stjórnenda vegna launamála, samninga og verklagsreglna. Þá ber bæjarritari ábyrgð á þjónustu bæjarskrifstofanna gagnvart íbúum, stjórnendum bæjarfélagsins og kjörnum fulltrúum. Hann hefur umsjón með launamálum og launavinnslu, starfsmannastefnu og starfsmannahaldi bæjarins, samskiptum vegna kjarasamninga og túlkun á þeim og stefnumörkun og eftirliti í starfsþróunar og símenntunarmálum.  Þá hefur hann yfirumsjón með rekstri upplýsingakerfa bæjarins og miðlun almennra upplýsinga innan og utan sveitarfélagsins.

Bæjarritari ber ábyrgð á þjónustu og ráðgjöf við bæjarstjórn og bæjarráð. Hann ber ásamt bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar ábyrgð á að mál séu vel undirbúin fyrir bæjarstjórnarfundi og gögn aðgengileg og greinargóð.  Sama á við um undirbúning mála fyrir bæjarráðsfundi með formanni bæjarráðs og bæjarstjóra. Þá ber hann ábyrgð á eftirfylgni mála sem afgreidd eru í bæjarráði, bæjarstjórn og menningar- og nýsköpunarnefnd. Bæjarritari er staðgengill bæjarstjóra. Hefur yfirumsjón með ferða- upplýsinga- og menningarmálum sveitarfélagsins í nánu samráði og samstarfi við bæjarstjóra.

STARFSMENN STJÓRNSÝSLU- OG ÞJÓNUSTUSVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Andrea Borgþórsdóttir Deildarstjóri í launadeild 470 9097 Netfang
Gunnar Jónsson Bæjarritari 470 9062 Netfang
María Ósk Óskarsdóttir Deildarstjóri launadeild 470 9022 Netfang
Pétur Sörensson Forstöðumaður Safnastofnunar 470 9063 Netfang
Þórdís Sigurðardóttir Deildarstjóri launadeildar 470 9004 Netfang
Þórður Vilberg Guðmundsson Forstöðumaður stjórnsýslu- og upplýsingamála 470 9093 Netfang
Valgeir Ægir Ingólfsson Atvinnu- og þróunarstjóri 470 9068 Netfang
Jóhann Ágúst Jóhannsson Forstöðumaður Menningarstofu Fjarðabyggðar 470 9038 Netfang
Jóhanna Seljan Þóroddsdóttir Verkefnastjóri Menningarstofu Fjarðabyggðar (í leyfi) 470 9000 Netfang
Guðný Gunnur Eggertsdóttir Mótttökufulltrúi 470 9099 Netfang
Haraldur Líndal Haraldsson Upplýsingafulltrúi 470 9092 Netfang
Hreinn J. Stephensen Verkefnastjóri Menningarstofu 470 9000 Netfang