mobile navigation trigger mobile search trigger
14.02.2024

Álagning fasteignagjalda 2024

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Fjarðabyggð 2024 hafa verið birtir á vefsíðunni island.is og á Íbúagátt FjarðabyggðarÁlagningarseðlar eru ekki sendir í pósti.

Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum heimabanka.  Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum með því að hafa samband í síma 470-9000 eða með því að senda tölvupóst á fjardabyggd@fjardabyggd.is

Álagning fasteignagjalda 2024

Fjármálasvið Fjarðabyggðar annast álagningu og innheimtu á fasteignaskatti, lóðaleigu, vatnsgjaldi, fráveitugjaldi og sorpgjöldum.  Fasteignagjöld ársins 2024, yfir 35.000 kr., greiðast nú með tíu jöfnum greiðslum 1. hvers mánaðar frá febrúar til  nóvember og eindagi greiðslu er síðasti virki dagur hvers mánaðar.

Gjalddagi fasteignagjalda undir 35.000 kr. er 1. febrúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu afslátt af fasteignaskatti, fá einnig að óbreyttu afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2024 að teknu tilliti til tekjuviðmiða.  Eftir yfirferð Ríkisskattstjóra á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega, framkvæmir Fjármálasvið breytingar á fasteignaskatti. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um afslátt þessara gjalda.  Við álagningu fasteignagjalda í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2022. Þegar álagning vegna tekna ársins 2023 liggur fyrir að hausti 2024, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða allar breytingar tilkynntar bréflega.

Skilyrði afsláttar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, sé þinglýstur eigandi fasteignar og eigi þar lögheimili.  Einungis er veittur afsláttur vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Bæjarstjórn hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna afsláttar fasteignaskatts á árinu 2024 verði eftirfarandi:

Einstaklingur með tekjur allt að 6.244.165 kr. fá 100% afslátt og hlutfallslega þar til tekjur ná 8.257.765 kr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk með tekjur allt að 9.484.091 kr. fá 100% afslátt og hlutfallslega þar til tekjur ná 11.334.760 kr.

Upphæð afsláttar er allt að 108.077 kr.  Afslátturinn er hlutfallslegur og reiknaður af fasteignaskatti viðkomandi eignar.

Fjármálasvið Fjarðabyggðar veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og innheimtu fasteignagjalda í síma 470-9000. Gjaldskrá fasteignagjalda og reglur um afslætti má finna á heimasíðu Fjarðabyggðar. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fjardabyggd@fjardabyggd.is

Fjarðabyggð 14. febrúar 2024

Snorri Styrkársson

fjármálastjóri Fjarðabyggðar

Frétta og viðburðayfirlit