mobile navigation trigger mobile search trigger
02.05.2024

Úthlutun Fiskeldissjóðs

Á dögunum úthlutaði stjórn fiskeldisjóðs, 437,2 milljónum kr til sextán verkefna í sjö sveitarfélögum. Af því var úthlutað til Fjarðabyggðar 151.840.000 kr. til fjögurra verkefna. Alls bárust 29 umsóknir frá átta sveitarfélögum, samtals að fjárhæð rúmlega 1,5 milljarður króna, sem er meira en þrefalt hærri fjárhæð en var til úthlutunar. 

Umsóknarfrestur var til 6. mars og lauk úthlutun 8. apríl. Úthlutun Fiskeldissjóðs

Eftirfarandi verkefni hlutu úthlutun í Fjarðabyggð:

Fráveita á Breiðdalsvík, seinni hluti, hreinsivirki, samtals úthlutað 26.494.000 kr.
Kaup á slökkvibifreið, Fjarðabyggð, samtals úthlutað 44.452.000 kr.
Leikskólinn Dalborg, Eskifirði, innanhúsfrágangur, samtals úthlutað 40.447.000 kr.
Lenging Strandabryggju, Fáskrúðsfirði samtals úthlutað 40.447.000 kr.

Bæjarráð bókaði eftirfarandi bókun í kjölfarið:

Fjarðabyggð fagnar því að fá úthlutað fjármunum úr sjóðnum til þessara verðugu verkefna. Þrátt fyrir það vill sveitarfélagið árétta fyrri bókanir þess efnis að útdeiling tekna af gjaldtöku í fiskeldi í sjó renni til sveitarfélaga þar sem nýting auðlindarinnar og starfsemi fyrirtækja í fiskeldi fari fram og þörfin til uppbyggingar þjónustu sé mest. Við setningu laga nr. 89/2019 um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð var lögð áhersla á að hlutverk sjóðsins væri að styrkja uppbyggingu innviða þar sem fiskeldi í sjókvíum er stundað og þar með samfélög og stoðir atvinnulífs á þeim svæðum. Ekkert sveitarfélag hefur að geyma jafnmikið sjókvíaeldi og Fjarðabyggð, hvort sem litið er til burðarþolsmats eða áhættumats.
Skorað er á matvælaráðherra að endurskoða fyrirkomulag sjóðsins með það fyrir augum að leggja Fiskeldissjóð niður. Tekjur vegna gjaldtöku fiskeldis í sjó og ætlað er til innviðauppbyggingar í sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er stundað ætti að renna beint til sveitarfélaga án aðkomu Fiskeldissjóðs miðað við lífmassa, burðarþol- eða áhættumat fjarða.

Hægt er að lesa nánar um úthlutina á vef Stjórnaráðsins

Frétta og viðburðayfirlit