mobile navigation trigger mobile search trigger
31.01.2020

Álagning fasteignagjalda 2020

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Fjarðabyggð 2020 hafa verið birtir á vefsíðunni island.is og á Íbúagátt Fjarðabyggðar.  Álagningarseðlar eru ekki sendir í pósti.

Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum net- eða heimabanka.  Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum með því að hafa samband í síma 470-9000 eða í gegnum heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is

Fjármálasvið Fjarðabyggðar annast álagningu og innheimtu á fasteignaskatti, lóðaleigu, vatnsgjaldi, fráveitugjaldi og sorpgjöldum.  Fasteignagjöld ársins 2020, yfir 25.000 kr., greiðast með átta jöfnum greiðslum á 1. febrúar, 3. mars, 4. apríl, 3. maí, 1. júní, 5. júlí, 2. ágúst og 1. september og eindagi greiðslu er síðasti virki dagur hvers mánaðar.

Gjalddagi fasteignagjalda undir 25.000 kr. er 1. febrúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu afslátt af fasteignaskatti, fá einnig að óbreyttu afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2020 að teknu tilliti til tekjuviðmiða. Eftir yfirferð Ríkisskattstjóra á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega, framkvæmir Fjármálasvið breytingar á fasteignaskatti. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um afslátt þessara gjalda. Við álagningu fasteignagjalda í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2018. Þegar álagning vegna tekna ársins 2019 liggur fyrir sumarið 2020, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega í haust.

Skilyrði afsláttar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, sé þinglýstur eigandi fasteignar og eigi þar lögheimili.  Einungis er veittur afsláttur vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Bæjarstjórn hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna afsláttar fasteignaskatts og fráveitugjalds á árinu 2020 verði eftirfarandi:

Einstaklingur með tekjur allt að 5.068.800 kr. fá 100% afslátt  og hlutfallslega þar til tekjur ná 6.703.372 kr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk með tekjur allt að 7.698.862 kr. fár afslátt hlutfallslegar þar til tekjur ná 9.201.172 kr.

Upphæð afsláttar er allt að 73.044 kr.  Afslátturinn er hlutfallslegur og reiknaður af fasteignaskatti viðkomandi eignar.

Fjármálasvið Fjarðabyggðar veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og innheimtu fasteignagjalda í síma 470-7900. Gjaldskrá fasteignagjalda og reglur um afslætti má vinna á heimasíðu Fjarðabyggðar. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fjardabyggd@fjardabyggd.is

Fjarðabyggð 30. janúar 2020

Fjármálastjóri Fjarðabyggðar

Frétta og viðburðayfirlit