mobile navigation trigger mobile search trigger
28.01.2021

Álagning fasteignagjalda 2021

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Fjarðabyggð 2021 hafa verið birtir á vefsíðunni island.is og á Íbúagátt Fjarðabyggðar.  Álagningarseðlar eru ekki sendir í pósti. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum net- eða heimabanka.  Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum með því að hafa samband í síma 470-9000 eða í gegnum heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is

Álagning fasteignagjalda 2021

Fjármálasvið Fjarðabyggðar annast álagningu og innheimtu á fasteignaskatti, lóðaleigu, vatnsgjaldi, fráveitugjaldi og sorpgjöldum.  Fasteignagjöld ársins 2021, yfir 26.000 kr., greiðast með átta jöfnum greiðslum á 1. febrúar, 1. mars, 6. apríl, 3. maí, 1. júní, 1. júlí, 3. ágúst og 1. september og eindagi greiðslu er síðasti virki dagur hvers mánaðar.

Gjalddagi fasteignagjalda undir 26.000 kr. er 1. febrúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu afslátt af fasteignaskatti, fá einnig að óbreyttu afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2021 að teknu tilliti til tekjuviðmiða.  Eftir yfirferð Ríkisskattstjóra á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega, framkvæmir Fjármálasvið breytingar á fasteignaskatti. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um afslátt þessara gjalda.  Við álagningu fasteignagjalda í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2019. Þegar álagning vegna tekna ársins 2020 liggur fyrir sumarið 2021, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega í haust.

Skilyrði afsláttar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, sé þinglýstur eigandi fasteignar og eigi þar lögheimili.  Einungis er veittur afsláttur vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Bæjarstjórn hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna afsláttar fasteignaskatts á árinu 2021 verði eftirfarandi:

Einstaklingur með tekjur allt að 5.317.678 kr. fá 100% afslátt  og hlutfallslega þar til tekjur ná 7.032.507 kr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk með tekjur allt að 8.079.876 kr. fár afslátt hlutfallslegar þar til tekjur ná 9.652.949 kr.

Upphæð afsláttar er allt að 75.871 kr.  Afslátturinn er hlutfallslegur og reiknaður af fasteignaskatti viðkomandi eignar.

Fjármálasvið Fjarðabyggðar veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og innheimtu fasteignagjalda í síma 470-9000. Gjaldskrá fasteignagjalda og reglur um afslætti má vinna á heimasíðu Fjarðabyggðar. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið fjardabyggd@fjardabyggd.is

Fjarðabyggð 26. janúar 2020

 

Fjármálastjóri Fjarðabyggðar

Frétta og viðburðayfirlit