mobile navigation trigger mobile search trigger
12.04.2024

Ársreikningur Fjarðabyggðar 2023 tekinn til fyrri umræðu í bæjarstjórn

Fimmtudaginn 11. apríl 2024 fór fram fyrri umræða bæjarstjórnar Fjarðabyggðar um ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Ársreikningurinn hefur verið áritaður af bæjarráði og bæjarstjóra, en samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í bæjarstjórn. Áformað er að ársreikningurinn verði afgreiddur við síðari umræðu í bæjarstjórn þann 2. maí næstkomandi.

Ársreikningur Fjarðabyggðar 2023 tekinn til fyrri umræðu í bæjarstjórn

Rekstrartekjur samstæðu A og B hluta sveitarfélagsins námu samtals 10.568 milljónum króna, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 8.497 milljónum króna. Til samanburðar voru rekstrartekjur samstæðu 9.443 milljónir króna árið 2022. Rekstrartekjur samstæðu hækkuðu um 11,9% á milli ára. Rekstrargjöld, án afskrifta, í samstæðu A og B hluta námu 8.877 milljónum króna og þar af voru rekstrargjöld í A hluta 7.753 milljónir króna. 

Rekstrarniðurstaða (EBITDA), án afskrifta, fjármagnsliða og tekjuskatts, hjá samstæðu A og B hluta var jákvæð sem nam 1.692 milljónum króna á árinu. Þar af var rekstrarniðurstaða í A hluta jákvæð um 743 milljónir króna. Framlegð eða EBITDA nam 16,0% hjá samstæðu og 8,7% í A- hluta. Rekstrarniðurstaða fyrir bæði A hluta og AB hluta litast af verðbólgu og hækkun lífeyrisskuldbindinga. Í rekstrinum eru gjaldfærðar fjármunatekjur og fjármagnsgjöld að fjárhæð 622 milljónir króna hjá samstæðu og 518 milljónir króna  í A hluta. Gjaldfærslan í samstæðu A og B hluta er 19 milljón krónum hærri en á fyrra ári og 228 milljónum króna hærri fjárhæð en áætlun ársins gerði ráð fyrir.

Fjárfestingahreyfingar í samstæðu A og B hluta námu samtals 888 milljónum króna á árinu 2023 samanborið við 1.126 milljónir króna árið áður. Helstu fjárfestingar ársins voru vegna hafnar- og íþrótta- og skólamannvirkja auk fráveitu. Söluverð rekstrarfjármuna og íbúðarhúsnæðis nam um 35 milljónum króna á árinu samanborið við 141 milljón króna 2022.

Afborganir langtímalána og leiguskuldbindinga námu 566 milljónum króna á árinu 2023.  Lántökur ársins námu um 500 millj. kr.  Handbært fé hækkaði á árinu um 516 milljónir króna og nam 646 milljónir króna kr. í árslok 2023.

Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 2023 samtals að fjárhæð 19.024 milljónir króna þar af námu fastafjármunir 17.362 milljónum króna.  Heildarskuldir og skuldbindingar námu um 11.407 milljónum króna og hækkuðu á milli ára um 443 milljónir króna.  Langtímaskuldir við lánastofnanir og leiguskuldir námu um 5.830 milljónum  króna, skammtímaskuldir 1.811 milljónum króna og lifeyrisskuldbinding og aðrar skuldbindingar námu um 3.766 milljónum króna. 

Eigið fé samstæðu var 7.616 milljónir króna.  í árslok 2023 samanborið við 6.904 milljónir kr. í árslok 2022.  Breytingin á eigin fé skýrist af rekstrarniðurstöðu ársins og endurmati lóða.

Ársreikningur Fjarðabyggðar 2023.

Samstæðuyfirlit Fjarðabyggðar 2023.

Frétta og viðburðayfirlit