mobile navigation trigger mobile search trigger
20.09.2017

Beiðni um þáttöku í könnun - Innflytjendur á Austurlandi / Imigranci we Wschodniej Islandii - ankieta internetowa

Beiðni um þátttöku - Innflytjendur á Austurlandi – Könnun // Participation request - Immigrants in East Iceland – Online Survey // Imigranci we Wschodniej Islandii - ankieta internetowa

Beiðni um þátttöku - Innflytjendur á Austurlandi – Könnun // Participation request - Immigrants in East Iceland – Online Survey // Imigranci we Wschodniej Islandii - ankieta internetowa

Austurbrú fékk í sumarbyrjun styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála til að kanna hagi og viðhorf innflytjenda á Austurlandi. Á Austurlandi voru á síðasta ári um eitt þúsund innflytjendur af 47 þjóðernum; þar af voru Pólverjar rúmlega 500 og eru þeir vel yfir helmingur af öllum innflytjendum og tveir þriðju af öllum innflytjendum 20 ára og eldri. Þar á eftir koma Litháar, Tékkar og Danir. Alls eru innflytjendur tæp 10% af íbúum Austurlands.

Hlutfall innflytjenda er hæst í Fjarðabyggð; á Eskifirði og Reyðarfirði þar sem þeir eru um 17% af heildaríbúafjölda á hvorum stað. Á Fljótsdalshéraði eru innflytjendur rúmlega 4% af íbúafjöldanum.

Mikilvægt er að kanna hagi og viðhorf þessa stóra hóps og samfélagslega aðlögun hans. Tilgangur þessarar rannsóknar er sá og er spurt um viðhorf, skólamál, félagsþátttöku o.fl.

Hluti af rannsókninni er vefkönnun sem er dreift hér á þremur tungumálum.

Vonast er til að sem allra flestir taki þátt í vefkönnuninni sem er með öllu órekjanleg. Öll svör eru mikilvæg.

Á íslensku https://www.surveymonkey.com/r/WSM68X5

Á ensku https://www.surveymonkey.com/r/WSW3GFG

Á pólsku https://www.surveymonkey.com/r/WQWJKVL

Verkefnastjórar rannsóknarinnar eru Tinna Halldórsdóttir og Elfa Hlín Pétursdóttir

Participation request - Immigrants in East Iceland – Online Survey

Recently, Austurbrú received a research grant from the Immigration Development Fund to explore the situation and attitude of immigrants in East Iceland. In 2016 East-Iceland was home to about 900 immigrants from 47 nationalities. Polish nationals account for over half of all immigrants (over 500) and they are two thirds of the group aged 20 years and over. Lithuanians, Czechs and Danes came thereafter with 30-45 people each. In total, immigrants account for almost 10% of the East-Iceland population.

The immigrant group is largest in Eskifjörður and Reyðarfjörður, where they are around 17% of the total population in those places, immigrants are a little over 4% in Fljótsdalshérað.

It is important to acknowledge the experience and attitudes of immigrants and their integration to the local community. This research aims to explore these topics, identify common themes and learn from the results.

Part of the research is this online questionnaire; the links are provided here in three languages.

We hope to see as many answers as possible and encourage immigrants to partake and share the links with others. All answers are important and help to further understand the experiences of immigrants in East-Iceland.

English version https://www.surveymonkey.com/r/WSW3GFG

Polish version https://www.surveymonkey.com/r/WQWJKVL

Icelandic version  https://www.surveymonkey.com/r/WSM68X5

Project managers and contact persons at Austurbrú for the reseach are Tinna Halldórsdóttir og Elfa Hlín Pétursdóttir

Imigranci we Wschodniej Islandii - ankieta internetowa

Na początku lata Austurbrú otrzymało dotację badawczą z Funduszu Rozwoju Imigracji, aby zbadać sytuację i postawy imigrantów we Wschodniej Islandii. W 2016 roku Wschodnią Islandię zamieszkiwało około tysiąca imigrantów z 47 narodowości; z czego ponad 500 osób stanowili Polacy co jest ponad połową wszystkich imigrantów, przy czym dwie trzecie tej grupy było w wieku 20 lat i starszych.  Następnymi grupami imigrantów są Litwini, Czesi i Duńczycy. Łącznie imigranci stanowią blisko 10% ludności Wschodniej Islandii. Procent imigrantów jest najwyższy w Fjarðabyggð; gdzie w Eskifjörður i Reyðarfjörður stanowi około 17% ogółu ludności. W Fljótsdalshérað imigranci stanowią okolo 4% ogóółu ludności.

Ważne jest, aby zbadać doświadczenia i stosunek imigrantów oraz ich integrację z lokalną społecznością. Celem tej ankiety jest zbadanie opinii imigrantów w kwestii np. szkolnictwa czy życia społecznego.

Częścią tego badania jest ankieta internetowa która jest dostępna w trzech językach pod tymi likami.

Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób weźmie udział w tej ankiecie która jest anonimowa. Wszystkie odpowiedzi są ważne i pomagają w dalszym zrozumieniu doświadczeń imigrantów we Wschodniej Islandii.

Wersja angielska https://www.surveymonkey.com/r/WSW3GFG

Wersja polska https://www.surveymonkey.com/r/WQWJKVL

Wersja islandzka https://www.surveymonkey.com/r/WSM68X5

Kierownikami projektów i osobami kontaktowymi w Austurbrú w tym badaniu są Tinna Halldórsdóttir i Elfa Hlín Pétursdóttir.

Frétta og viðburðayfirlit