mobile navigation trigger mobile search trigger
28.01.2015

Verklegt er vitið hlýtur veglegan styrk

Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, afhenti í dag Páli Björgvini Guðmundssyni, bæjarstjória og Þóroddi Helgasyni, fræðslustjóra Fjarðabyggðar styrkúthlutun Alcoa Foundation til skólaverkefnisins Verklegt er vitið. Stykurinn nemur samtals USD 75.000 eða um 10 milljónum króna.  

Verklegt er vitið hlýtur veglegan styrk
Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, Björgvin Páll Guðmundsson, bæjarstjóri og Þóroddur Helgason fræðslustjóri Fjaraðbyggðar, við styrkafhendinguna í dag. Afhending fór fram í raungreinastofu Grunnskóla Eskifjarðar.

Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, afhenti í dag Páli Björgvini Guðmundssyni, bæjarstjória, styrkúthlutun Alcoa Foundation til skólaverkefnisins Verklegt er vitið. Stykurinn nemur samtals USD 75.000 eða um 10 milljónum króna.

Í skólum Fjarðabyggðar er nú unnið markvisst að því að styrkja námsgrunn raun- og tæknigreina. Um þriggja ára átaksverkefni er að ræða sem nefnist Verklegt er vitið og felur m.a. í sér bætta menntun og þjálfun kennara, aukið framboð á verklegum valgreinum á unglingastigi, bætta aðstöðu til tilraunakennslu í eðlis- og efnafræði og aukna kennslu í tæknilegó og nýsköpun. 

Meginmarkmið verkefnisins er að styrkja tækninám í grunnskólum Fjarðabyggðar  með það fyrir augum að fleiri nemendur velji tæknigreinar að loknu námi í grunnskóla. 

Verkefnið er til þriggja ára átaksverkefni sem spannar árin 2013, 2014 og 2015. Framkvæmd þess er þríþætt þ.e. að taka upp raungreinatengd námsgögn á leikskólastigi, styrkja kennslu í verk- og tæknigreinum á grunnskólastigi og auka sýnileika verk- og tæknimenntunar í skólastarfi ásamt því að  auka tengsl atvinnulífs og VA við grunnskólana. Skólaárið 2013 til 2014 var skilgreint sem tilraunaár og hófst verkefnið af fullum þunga haustið 2014.

Að verkefninu loknu verður árangur metinn og ákvarðanir teknar um framhald. Vonir standa jafnframt til þess að verkefnið skili sér í varanlegum viðhorfsbreytingum innan skólakerfis sveitarfélagsins gagnvart stöðu raun- og tæknigreina og að samstarf á milli skóla og atvinnulífs, vegna námsferða og starfs- og starfsgreinakynninga, festi sig í sessi.

Frétta og viðburðayfirlit